ให้นศ.โชว์กึ๋นแข่งแผนการตลาดชิงทุนกว่า2แสนบาท-โล่พระราชทาน

ลบ แก้ไข
                   ให้นศ.โชว์กึ๋นแข่งแผนการตลาด"J-MAT Award"ชิงทุนกว่า2แสนบาท
                          
ให้นศ.โชว์กึ๋นแข่งแผนการ

เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ร่วมการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่24 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “รุกไอเดียให้ล้้า ท้าปั๊มให้เจ๋ง” พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
3. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
4. เพื่อฝึกให้นิสิต-นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด
1. จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศระดับชั้นปีที่3-4(อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนชั้นปีที่2 ได้)
2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ
 รางวัลชนะเลิศ - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - ทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัลชมเชย 4 รางวัล - ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
รางวัล Creative Award - ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ - 20,000 บาท 

 ก้าหนดการต่างๆ
1. ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2558
2. รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2558
3. ประชุมเพื่อชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผน
- วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา12.30 – 17.00 น. ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
4. กำหนดส่งผลงาน
- วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งแผนงานจริงจำนวน 6 ชุด พร้อม CD 2 ชุด
 ณ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 เลขที่ 1168/21
 ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
 โทรศัพท์ 0 2679 7360-3โทรสาร. 0 2285 5988 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ประกาศผลการตัดสิน
- รอบที่ 1 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 14 ทีมในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558โดยสามารถเข้าไปดูผลได้ที่
www.marketingthai.or.th และทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
- รอบที่ 2 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 7 ทีมในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 โดยสามารถเข้าไปดูผลได้ที่
www.marketingthai.or.th และทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
- รอบสุดท้าย นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13.00-18.00 น.
- พิธีประกาศผล และมอบรางวัล วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
.....................
ข้อมูล-
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 57 21:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,027 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,027 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement