กฟผ.ให้ทุนเรียนป.ตรีจบแล้วบรรจุพร้อมสิทธิรับทุนต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
                     กฟผ.ให้ทุนเรียนป.ตรีจบแล้วบรรจุพร้อมสิทธิรับทุนต่อต่างประเทศ

      กฟผ.ให้ทุนเรียนป.ตรีจบแล

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เข้าทำงานกับกฟผ.และได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้รับทุน
 
1.1 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ตามสาขาวิชาที่กำหนด
 
1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
3. มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 
1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 
2.สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา
 
คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 6ทุน
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ทุน
-สาขาวิศกรรมเหมืองแร่ จำนวน 2 ทุน
 
3.การให้ทุนการศึกษา
 
3.1 พิจารณาจากผลคุณลักษณะนิสัย และการสัมภาษณ์
 
3.2 ทุนเพื่อศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
 
-ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกาเรียกเก็บ
 
-ค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 6,500 บาท
 
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายปีละ 120,000 บาท
 
3.3 เมื่อสำเร็จการศึกษา และเข้ามาทำงานกักฟผ.1 ปี จะได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 
3.4การณีผู้รับทุนการศึกษาถูกเพิกถอนทุน หรือสละสิทธิ์การรับทุนก่อนการสำเร็จการศึกษา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เข้าปฎิบัติงานที่กฟผ. ต้องชดใช้เงินทุน 1 เท่า และเบี้ยปรับ 1 เท่า

การสมัครขอรับทุน
 
สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานกลาง กฟผ. (บางกรวย-นนทบุรี) หรืออีเมล์ foreign_affairs@egat.co.th
 
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2558
 
สอบถามเพิ่มเติม
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คณะที่ท่านศึกษาอยู่ หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 โทรศัพท์ 02 436 5312 เวลา 08.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ e-mail:pssis@egat.co.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 57 15:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,210 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,210 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement