เปิดมอบทุนหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

ลบ แก้ไข
                        เปิดมอบทุนหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
                           เปิดมอบทุนหนุนโครงการสร้

วันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพประเภทเปิดรับทั่วไปของสสส.มาแนะนำกันครับ เพราะทุนนี้เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปมีสิทธิขอรับทุนได้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าต้องเสนอโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนหรือชุมชนในพื้นที่ที่เราขอทุน

การเสนอโครงการก็ไม่ได้ยากเย็น เพราะสสส.มีแบบโครงการเตรียมไว้ให้แล้ว เพียงแต่เราคิดกิจกรรมที่จะสนองตอบโจทย์ได้เท่านั้น ซึ่งหลักการสำคัญ ๆ ในการเสนอโครงการก็คือ ต้องมีรายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่หรือชุมชนให้ชัดเจน พร้อมมีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล
 
โครงการนี้เปิดมอบทุนให้ในวงเงินที่เสนอไม่เกิน 200,000 บาท จุดประสงค์หลัก ๆ ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาเฉพาะพื้นที่  

หากท่านใดที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการให้คนในชุมชนและสังคมของท่านมีสุขภาพดี สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านช่องทางดังนี้

 
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
โทร 0-2343-1500  ต่อ 1602-1609 โทรสาร 0-2343-1501  
www.thaihealth.or.th
 
ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา
-ใช้แบบเสนอโครงการของ สสส. และงบประมาณที่เสนอไม่เกินสองแสนบาท 
-รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
-หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
-หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
-ผู้เสนอโครงการเป็นบุคคล/กลุ่มบุคคล/หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินโครงการและมีความน่าเชื่อถือ  
-ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆจากผู้เสนอโครงการ
 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน
-องค์กรเสนอโครงการหรือผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
-โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวกับกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
-โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่างๆ
-โครงการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล 
-โครงการที่มุ่งจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคาร 
-โครงการจัดตั้งสำนักงานหรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก
-โครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
-โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
 
คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ
-ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส.  และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
-สสส.ไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
-หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันที
-สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม่ หากองค์กรหรือบุคคลนั้นกำลังดำเนินโครงการอยู่กับ สสส.
 
เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาโครงการ


 

โครงการลักษณะนี้เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก เหมาะที่จะนำไปใช้กับชุมชนใกล้ตัว หรือที่เราอยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านมามีหลาย ๆ ชุมชนนำไปปรับใช้อย่างได้ผล โดยเฉพาะน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา สามารถนำเสนอขอทุนโครงการนี้เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
......................
....
เรียบเรียงข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/
http://research.rmu.ac.th/
สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ http://www.ihppthaigov.net/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 57 22:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,515 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,515 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement