เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,174 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,468,969 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 629 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเด็กปวช.กว่า5แสนเรียนฟรี !!..พร้อมแจกเงิน

ลบ แก้ไข

รัฐดูแลเด็กปวช.กว่า5แสนคน อุดหนุนค่าหนังสือคนละพันบ.

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล ในส่วนของนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าในปีการศึกษา 2552 จะเป็นปีแรกที่นักศึกษาในสังกัด สอศ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับการอุดหนุนเรียนฟรีจากรัฐบาล โดยผู้ที่เข้ามาเรียนอาชีวศึกษาในระดับ ปวช.จะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ ค่ากิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ซึ่งทางรัฐบาลจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้ นอกจากนี้ ด้านเสื้อผ้า ผู้เรียนก็จะได้รับเสื้อผ้า 2 ชุดฟรี คือชุดนักศึกษาปกติ กับชุดฝึกปฏิบัติงาน โดยตนได้ขอรัฐมนตรีว่าจะให้วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ตัดเย็บแจกกันเอง ซึ่งได้ดูความพร้อมแล้วในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศสามารถตัดเย็บกันได้ เช่น ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์มีเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมถึง 100 กว่าตัว ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชก็มีอยู่ 100 กว่าตัว และปัจจุบันนักศึกษาในวิทยาลัยเหล่านี้ก็มีการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าขายกันอยู่แล้ว

"นอกจากนี้ เรื่องหนังสือเรียนทางรัฐบาลก็จะดูแลให้ด้วย โดยนักศึกษาระดับ ปวช.ในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ประมาณ 540,000 คน จะได้รับการอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฟรีประมาณคนละ 1,000 บาท แต่สำหรับวิธีการนั้นยังไม่ได้ตกลงว่าจะใช้วิธีการใด อาจจะให้อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละจังหวัดไปร่วมกันพิจารณาดูว่า จะใช้หนังสือหรือหลักสูตรลักษณะอย่างไร เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปได้อย่างทั่วถึง" เลขาธิการ กอศ.กล่าว

นายเฉลียวกล่าวด้วยว่า จากสถิติข้อมูลผู้เรียนทางสายอาชีวศึกษาที่ผ่านมามีน้อยกว่าสายสามัญ โดยจะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ 37:63 ซึ่งสวนทางกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเจริญแล้วในทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย หรือในสหรัฐอเมริกาก็ตาม จะมีคนเรียนสายอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ ซึ่งการเรียนในสายอาชีพเช่นนี้จะมาช่วยผลักดันการผลิตของประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้น รัฐบาลทุกรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมีนโยบายความต้องการที่จะผลักดันให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนทางสายอาชีวศึกษามากขึ้น ให้ได้สัดส่วน 50:50 ซึ่งถ้า สอศ.สามารถทำได้ก็จะบ่งชี้ได้ว่า ประเทศไทยในอนาคตจะมีขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และมีรายได้ประชาชาติมากยิ่งขึ้น

"ดังนั้น ทาง สอศ.จึงต้องหาทางทุกรูปแบบเพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนทางสายอาชีวะมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางหลักๆ ในขณะนี้มองเห็นอยู่ 3 แนวทาง คือ 1.รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเรียนทางสายอาชีพ ให้มองเห็นว่าการเรียนทางอาชีวศึกษาจะจบออกไปประกอบอาชีพได้ สามารถทำอาชีพอิสระได้ สามารถมีรายได้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม 2.สอศ.จะเข้าไปดูแลการเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรทำงาน เพื่อให้ประชาชนมองเห็นถึงโอกาสการมีงานทำ โดยต่อไปนี้การเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศจะต้องทำงานร่วมกันกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่นั้นๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด แรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยเชิญเข้ามาหารือร่วมกันว่า ในอนาคตข้างหน้า 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี อุตสาหกรรมด้านใดจะขยายตัว อุตสาหกรรมด้านใดจะเกิดขึ้นใหม่ สถานศึกษาอาชีวะจะได้ผลิตบุคลากรในสาขานั้นๆ ออกมาตอบสนองความต้องการ และ 3.การผลักดันด้านคุณภาพของผู้เรียน เพราะถ้าคุณภาพมีแล้วปริมาณก็จะตามมาเอง" เลขาธิการ กอศ.กล่าว(มติชน)
 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ม.ค. 52 12:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,415 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,415 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์