​นิเทศจุฬาฯจัดประชุมวิชาการนานาชาติมุ่งยกระดับการสื่อสารสู่ยุค 4.0

ลบ แก้ไข
​นิเทศ จุฬาฯจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มุ่งยกระดับการสื่อสารสู่ยุค 4.0
​นิเทศจุฬาฯจัดประชุมวิชา
นิเทศ จุฬาฯ ดึงที่ปรึกษาสำนักรัฐมนตรีUK และพันธมิตรเอเชียแปซิฟิกร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มุ่งยกระดับการสื่อสารสู่ยุค 4.0

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับพันธมิตร Chula Network, มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย และ Asia Pacific Public Relations Research and Education Network (APPRREN) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The Future of Public Relations in the Asia Pacific: Sustainability, Social responsibility and Social media” ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการการสื่อสารระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร รวม 9 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปินส์ และไทย

ทั้งนี้การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Anne Gregory ที่ปรึกษาสำนักคณะรัฐมนตรี รัฐบาลสหราชอาณาจักร รวมถึงเป็นนักวิชาการผู้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อันมีผลงานโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กร จากมหาวิทยาลัย Huddersfield สหราชอาณาจักร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Strategic Contribution of Public Relations 4.0 to Organizations: Prospects and Problems” เฉพาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.00-15.30 น. เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องเป้าหมายและปัญหาของการวางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งยกระดับการสื่อสารให้ก้าวทันโลกยุค 4.0 อันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ/หรือ เข้าร่วมสัมมนากับศาสตราจารย์ AnneGregory สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.commarts.chula.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
_______________________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ 089-7394740 หรือทางอีเมล watsayut@gmail.com

​นิเทศจุฬาฯจัดประชุมวิชา


 
 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.พ. 60 20:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 521 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 521 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง