ผุดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ-พัฒนาคนสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี ชู Data Scientist
"นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ" สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ


 
ผุดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กำลังจะเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ในปีการศึกษา1/2560 ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง ประเทศไต้หวัน  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด อินฟอร์เมชั่น ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการผลิตมหาบัณฑิต เพื่อเป็น Data Scientist หรือ‘นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ’ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในการสร้างและประยุกต์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือเพื่อประมวลผลข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสามารถสื่อสารและพยากรณ์ข้อมูลได้ สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลอิโคโนมีของรัฐบาล และเป็นการพัฒนากำลังคนให้สามารถนำข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดกับองค์กร สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ” รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ กล่าว


ผุดหลักสูตรนักวิทยาศาสตร

ด้าน ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ ประธานหลักสูตรฯ อธิบายว่า Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ โดยตำแหน่งงานนี้จะทำหน้าที่หลักคือ การเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อการนำไปนำมากำหนดเป็นนโยบายหรือแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

“ก่อนเปิดหลักสูตรได้มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลเชิงลึกในตลาดงาน IT ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนแต่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เพิ่มเติมด้านธุรกิจ เพื่อสามารถมองเห็นปัญหาทางธุรกิจได้ และความรู้ด้านสถิติ รวมถึงทักษะทางสังคมที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ตรงกับคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ” ดร.นครินทร์ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี อธิบายเสริมว่า ตอนนี้ทาง มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเปิดรับตรงและสอบสัมภาษณ์ และวางแผนที่จะเปิดรับผู้เรียน 15 - 20 คนในปีแรก เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ นักวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ผู้บริหารด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร นักวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล รวมถึงนักวิจัย นักสถิติ นักวิจัยและประมวลผลข้อมูล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ กล่าวอีกด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ จะมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นใน 4 ศาสตร์ นั่นคือ สถิติ คณิตศาสตร์ ไอทีและซอฟต์แวร์ รวมถึงบริหารธุรกิจ จึงจะเป็น Data Scientist อย่างมืออาชีพ ส่วนรายได้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้ จากการสำรวจข้อมูลหากทำงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 50,000 - 140,000 บาท และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มองค์กร/บริษัทด้านธุรกิจการสื่อสาร เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่กับข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาล ข้อมูลเหล่านั้นหากนำมาวิเคราะห์ประมวลผลอย่างมีกลยุทธ์ ก็จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ข้อมูลมากกว่า รู้ลึกกว่า โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจก็ย่อมมากขึ้นด้วย

ดร.อนุชา  ตุงคัษฐาน อาจารย์สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่มีความหลากหลายของข้อมูล และอาจไม่ใช่ข้อมูลกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นข้อมูลที่ Data Scientist ต้องพบเจอนั้นจะมีขนาดใหญ่ที่หลากหลายและไหลเข้ามารวดเร็วมาก และต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากรายวิชาหลักของหลักสูตร เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นได้ เช่น การรวบรวม การจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูล การวิเคราะห์ การพยากรณ์ข้อมูลด้วยหลักสถิติและคณิตศาสตร์ และสุดท้ายคือการจำลองข้อมูลด้วยภาพและการสื่อสารข้อมูล เพื่อสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายที่สุด

ปัจจุบันทั่วโลกมีระบบไอทีและฐานข้อมูลที่ดีถึงดีที่สุด แต่ไม่ได้เลือกสรรข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของตลาดแรงงานในขณะนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th หรือ โทร.02-549-4164
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.พ. 60 14:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,132 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,132 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement