ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิจิทัลเข้มสร้างเด็กไทยสู่ระดับโลก

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดหลักสูตรดิจิทัล 3 คณะใหม่
เสริมแกร่งนักศึกษา มีความพร้อม ทักษะระดับโลก

 ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยโฉมหน้าก้าวสำคัญด้านการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value–Based Economy”  พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจรทั้งดิจิทัลฟิล์ม-มีเดีย    ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เสริมความแกร่งให้นักศึกษาจากการผนึกพลังความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกจากอเมริกา-แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำหลากหลายสนับสนุนการบ่มเพาะ Smart Enterprises และ Startups ศักยภาพสูงสู่ตลาดงานมาตรฐานสากล

ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  แถลงวิสัยทัศน์ผู้นำการศึกษาตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  ชี้ชัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลครบทุกมิติ  ด้วยความพร้อมมากที่สุดในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานในระบบเศรษฐกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ  ขยับตัวเหนือเทรนด์ธุรกิจซึ่งกำลังหลอมรวมระหว่างโลกธุรกิจและโลกดิจิทัลให้กลายเป็นสิ่งท้าทายความสามารถคนรุ่นใหม่   
ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน   3 คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้สะสมประสบการณ์ของแต่ละคณะและความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียน มั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันที  
สามหลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วย 

1.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะใหม่ล่าสุดที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยทั้งโครงสร้างหลักสูตร  เครื่องมืออุปกรณ์  ความสามารถของคณาจารย์   และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในระดับสากล

ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

2.หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559)   หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ อาทิ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดหาโปรเจ็คให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา  การันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำ  

 3. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เข้มข้นด้วยองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลสมบูรณ์รอบด้าน   บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้พร้อมสรรพใน 3 ส่วนคือ การตลาด การสื่อสารและไอที  ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ  แล้ว  ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้นักศึกษาเพิ่มเติมรอบด้านทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ    โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ธุรกิจจริงและเรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ

ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Full Sail University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้านการออกแบบเกม (Game Design) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  จัดอันดับโดย Princeton Review 2 ปีซ้อน  ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่สนับสนุน งานวิชาการ ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการกับ Vancouver Film School (VFS)  ประเทศแคนาดา สถาบันการศึกษาเอกชนเบอร์หนึ่งของโลกด้านแอนิเมชั่น เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้าน Film Production, Acting, Writing, Makeup Design และ Virtual Arts  โดย สนับสนุนความร่วมมือให้กับคณะดิจิทัลมีเดียฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์  การฝึกอบรมนักศึกษา  การร่วมมือผลิตผลงาน (Joint-production) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และความร่วมมือใน Pathway program สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ VFS

ม.กรุงเทพเปิด3หลักสูตรดิ

สำหรับพันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกม  เช่น สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย(TACGA), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนใน กลุ่มดิจิทัลเอเยนซี เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการตลาดดิจิทัล เช่น บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด  บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่) , บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด , บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด และบริษัทแรบบิทส์ เทลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์และแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง   มีการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า สาขาแอนิเมชันมีมูลค่าการบริโภคประมาณ 4,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 จากมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมด 14,000 ล้านบาท และยังมีการส่งออกสินค้าและบริการเกี่ยวกับแอนิเมชันคิดเป็นร้อยละ 81 ของการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท  เห็นได้ชัดว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากทั้งญี่ปุ่น  ยุโรปและอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้นักศึกษาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  www.bu.ac.th

 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 60 22:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,623 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,623 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง