ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ

ลบ แก้ไข
ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ

 ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลา

ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย แต่ต้องรีบด่วนกันเลย ที่โดดเด่นและถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่สุดช่วงนี้เห็นจะเป็นทุนจาก 5 มหาวิทยาลัยของประเทศจีนครับ ที่มอบให้ถึง 120 ทุนสำหรับนักเรียนไทย ส่วนคุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

เปิดให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีแจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560

โดยมอบทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี (Türkiye Scholarships Undergraduate 2017)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560
 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ทางการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/…/turkiye-burslari-lisa…/

 

รัฐบาลประเทศจีนให้ทุนเรียนป.ตรี-เอกแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย
กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน โดย...

ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/0B58CNajmiE3IeWhYRm9oZXl0UUU/view?usp=sharing

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org

และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร 
ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
(ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ที่มา 
http://inter.mua.go.th/2017/02/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-y-e-s-china-programs-20172018/#.WLaaRVWGPIW

 
ทุนเรียนออกแบบชั้นนำที่ Domus Academy มิลาน
สถาบัน Domus Academy, Milan Italy สถาบันออกแบบชั้นนำระดับ ปริญญาโท เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้จัดแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในหลักสูตร Academic Master 1 ปี (รวมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ)
เปิดภาคเรียนเดือน ก.ย. 60 สำหรับ 12 สาขา

สาขาที่เปิดรับ
1. MA in Fashion Design
2. MA in Fashion Management
3. MA in Fashion Styling & Visual Merchandising
4. MA in Luxury Brand Management
5. MA in Business Design
6. MA in Interaction Design
7. MA in Urban Vision & Architectural Design
8. MA in Interior & Living Design
9. MA in Product Design
10. MA in Visual Brand Design
11. MA in Information Design
12. MA in Service Design
งานประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน สาขาละ 5 รางวัล
-ส่วนลด 60% 50% 40% และ 20% (2 รางวัล) 
-จากค่าเล่าเรียนจำนวนเต็ม 28,600 ยูโร หรือประมาณ 1,100,000 บาท
-หมดเขตส่งผลงาน 17 เมษายน 60
-ประกาศผล 11 พฤษภาคม 60
ขอรับรายละเอียดโจทย์ทุนและใบสมัครได้ที่ 
Inbox FB Page: ArtVise Education / Line ID: artviseeducation
แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ / เบอร์โทร / email / ระบุสาขาที่สนใจ

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ArtVise Education :: study abroad - art & design
 
ทุนเยอะมาก!มธบ.จัด " DPU Scholarship Day "แจกทุนนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( มธบ.) เปิดมหกรรมมอบ "ทุนการศึกษา" สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ผุดงาน " DPU Scholarship Day " ขึ้นมาให้เลือกรับทุนโดยเฉพาะ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมช้อปทุนการศึกษามากมายจาก 6 คณะ 5 วิทยาลัย

ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560

ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุม สัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดูรายละเอียดทุนต่าง ๆ ได้ที่
http://www.dpu.ac.th/admission/bachelor-foundations.php

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปี’ 60 กว่า 70 ทุน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560    
           วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560
            โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
            1.ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 10 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
            2.ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 30 ทุน (ทุน 50 เปอร์เซ็น) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.00 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
            3.ทุนเรียนดี สิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เฉพาะสายวิทย์-คณิต หรือคณิต-ภาษา
            4.ทุนเรียนดี เทคโนโลยีระบบราง จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
            5.ทุนโครงการสู่ วศบ. จำนวน 20 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
            6.ทุนสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ยื่นผลงานสิ่งประดิษฐ์
            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3221, 3223, 3229 หรือ Facebook: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่มา https://www2.rsu.ac.th

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ที่จบ ม.3
เรียนฟรี 
5 ปี กับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’
มูลนิธิเอสซีจีเชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่วมเป็นนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดเคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวะศึกษาจำนวนมาก มีข้อมูลยืนยันจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานคุณภาพสายอาชีพมากถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนากำลังคนหรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้นั้น จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวะศึกษาถึง 1.99 ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีรากฐานมาจากการพัฒนา ‘คน’  เมื่อคนมีความสามารถ มีความชอบ มีความถนัดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมไปให้ถูกทาง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี  สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org/อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 586 1475, 02 586 5506 

......................
ที่มา http://www.scgfoundation.org/activity.asp
 

มีทุนด่วน!! มทร.ธัญบุรีขยายเวลารับสมัครสอบตรง ถึง10มี.ค.นี้เท่านั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขยายเวลารับสมัครสอบตรง ประจำปี 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้เท่านั้น

โดยในปีนี้ มทร.ธัญบุรี ไม่เปิดรับแอดมิชชั่นส์ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 

โดยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีเปิดรับสมัครเฉพาะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ที่ http://www.info.rmutt.ac.th/annouce-2560.pdf                                        

ทั้งนี้ 
มทร.ธัญบุรี มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีการมอบทุนการศึกษาตามข้อมูลตารางที่1เป็นจำนวนถึง 959 ทุน

ตารางที่1 สรุปจำนวนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและทุนที่คณะ/วิทยาลัยได้รับโดยตรง ประจำปีการศึกษา 2559  การคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการสอบข้อเขียนโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัยในรายวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วโป
1.1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม
2. วิชาความถนัดทางวิชาขีพ
สอบลัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และสอบปฏิบัติในบางคณะ/สาขาวิชา

5. อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560
1. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
1.1 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ    14,000.-/20,000.-
1.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคการศึกษาละ    16,000.-
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อ.ส.บ.) ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ    14,000.-/20,000.-
1.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาประมง การผลิตพืช /เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคการศึกษาละ 12,000.-
สาขาวิชาอื่นๆ ภาคการศึกษาละ  14,000.-
1.4คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทุกสาขาวิชาภาคการศึกษาละ  16,000.-/24,000.-
1.5 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ  14,000.-/24,000.-
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /สาขาวิชาการเงิน ภาคการศึกษาละ  14,000.-
สาขาวิชาอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 12,000.-/18,000.-
1.6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาละ    12,000.-
1.7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ  12,000.-
1.8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลซน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ  14,000.-/20,000.-
1.9  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ 14,000.-/24,000.-
1.10  คณะสถาปัตยกรรมศาลตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ภาคการศึกษาละ  16,000.-
1.11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) ภาคการศึกษาละ16,000.-
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาคการศึกษาละ  14,000.-
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า   1,000.-/1,000-
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า นักศึกษาใหม่ทุกคณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนใทย ชำระครั้งเดียว ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษานี้ใช้เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)
4.กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆไม่ได้ทั้งสิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.info.rmutt.ac.th/


รัฐบาลรัสเซียให้18ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 18 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ทุน ปริญญาโท 10 ทุน ระดับเชี่ยวชาญ 3 ทุน และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Residency Training) 1 ทุน รายชื่อสาขาวิชาที่จะให้ทุนการศึกษาปรากฏในเอกสารแนบ
2. ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำเดือนและหอพัก แต่ไม่รวมค่าประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไปยังกรุงมอสโก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังเมืองที่นักศึกษาเรียน (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ)
3. ผู้สมัครจะต้องเดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ
4. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารการสมัครส่งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
5. เงินสนับสนุนค่าครองชีพโดยรัฐบาลรัสเซียที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เดือนละ 800 บาท และระดับ Post-Graduate เดือนละ 1,800 บาท
6. ทั้งนี้ ผู้สมัครควรศึกษาเงื่อนไขทุนการศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนการสมัครทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขทุนศึกษาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailand.mid.ru/th/rus-thai-relations/edu-th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Mrs. Mariia L. Piachitc ผู้ช่วยเลขานุการ (rus.thai@mail.ru)
............................
ที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย Zuyd  University of Applied Sciences
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-เอก ในประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก


Orange Tulip Scholarship
ทุนการศึกษา post bachelor! มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบการฝึกหัดเสมือนจริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในชั้นปริญญาโทได้
ทุนการศึกษามีมูลค่า € 4,900 (50% ของค่าเรียนปกติ) ได้ถูกเสนอให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับ post bachelor สาขา Advance Health Care
สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ หมดเขตการสมัครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ที่: https://www.nesothailand.org/…/zuyd-university-of-applied-s…


Holland Scholarship
มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาฮอลแลนด์ระดับป.ตรี หรือ ป.โท มูลค่า €5000,- ใหกับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.2 ทุนการศึกษานี้ได้จะได้เฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา 
 วันปิดรับสมัครทุน: : 1 พฤษภาคม 2017

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international.zuyd.nl/…/scholar…/holland-scholarship

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าที่สวยงม Maastricht ทั้งหลักสูตร ป.ตรี กับ ป.โท จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หลักสูตรป.ตรีจะมี 5 คณะคือ European Studies, International Business, Hotel Managment, Music and Interdisciplinary Arts 
หลักสูตรป. โท มี 6 คณะคือ Care and Technology, Facility and Real Estate Management, Innovative Hospitality Management, Interior Architecture, Midwifery, Scientific Illustration and Music
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม Nuffic Neso Thailand - ศึกษาต่อฮอลแลนด์


มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทุนเรียนสาขาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิขา เทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษา และผลการเรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 อยู่ในลำดับที่ 1 - 5
2.ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
3. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 2 สามารถศึกษาโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกัน จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 3 ปีการศึกษา
4.หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอน สังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น ๆ เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัครวันนี้ – 9 มี.ค. 60
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  24 มี.ค. 60
3. ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  1 เม.ย. 60
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 60
5. สอบสัมภาษณ์ พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย  29 เม.ย. 60
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  3 พ.ค. 60
 
การมอบทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบ ทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น จำนวน 30,000 บาท และภาคการศึกษาปลาย จำนวน 30,000 บาท
ที่มา-http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f41056.pdf

มีทุน!DPUเปิดตัวสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ

           
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวสาขา DigiC  หรือ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปีการศึกษา 2560 นี้ ประกาศพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สร้างบุคลากรรองรับยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ เน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ
           
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวแนะนำหลักสูตร DigiC  ว่า “DigiC เป็นหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาที่มี DNA ใหม่ เป็น DNA ที่เชี่ยวชาญจริงในการทำการสื่อสารการตลาดในโลกออนไลน์ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง อย่างในอดีตเราทราบกันดีว่า ผู้ใดครอบครองสื่อ ผู้นั้นก็เป็นเจ้าของอำนาจ ซึ่งตอนนี้คำพูดนี้เห็นชัดขึ้นมาก เพราะใครก็ตามที่สามารถสร้างเนื้อหา  ทำสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์ได้ จะมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีอิทธิพลในโลกแห่งการสื่อสารมากมายมหาศาล”

ด้าน ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้กล่าวถึงวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่นี้ว่า “เราเปิดวิชาที่ทันสมัยมากๆ ทั้งเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารผ่านไลน์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการปรับตัวของทุกภาคส่วน หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  DigiC   เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานการตลาด ชำนาญในการใช้สื่อดิจิทัล ทีจะทำให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ในห้องเรียน” 

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  กล่าวสรุปว่า "การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต โดยแท้จริง เพราะจากการวิจัยชี้ชัดว่าคนยุคนี้มีรูปแบบ ติดโลกดิจิทัล ทุกช่วงเวลาล้วนแต่ใช้มือถือ ต่ออินเตอร์เน็ต เล่นสื่อโซเชียลมีเดีย ในด้านอาชีพการงานก็ล้วนแล้วแต่มีงานหลัก งานรอง ในการใช้ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดมาทำธุรกิจออนไลน์ โดยแนวทางที่จะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างองอาจได้จะต้องสร้างคุณค่าจากการเรียนด้านดิจิทัลเป็น คิดดิจิทัลเป็น ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้เป็น”

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  สามารถสมัครได้ทันทีที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU/  หรือ  http://www.dpu.ac.th/

 ข้อมูลทุนการศึกษา

 
รวมข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560

หากน้อง ๆ ที่วางเป้าหมายเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ถือว่าในปี 2560 นี้เป็นปีที่มีโอกาสดี ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะคนที่ไปเรียนต่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ที่จะมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

ในสหราชอาณาจักรมีการช่วยเหลือด้านการเงินให้เลือกหลายทาง เช่น ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน เงินอุดหนุน โครงการสำหรับอาจารย์หรือนักวิชาการ เงินรางวัล และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมและวิธีสมัครได้ที่ Study UK: Discover You

สหราชอาณาจักรต้อนรับนักเรียนไทยนับพันคนในแต่ละปี การศึกษาในสหราชอาณาจักร นอกจากจะเป็นประโยชน์ สำหรับตัวนักเรียนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยคุณภาพของการเรียนการสอนระดับสูงและคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ

สหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทยเป็นจำนวนมาก

บริติช เคานซิลจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุนต่างๆ สำหรับศึกษาต่อในสหราช อาณาจักรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นข้อมูลของแหล่งเงิน ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560
.................................
ที่มา - https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/final_0.pdf
https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/scholarships-2017
 
กว่า 1,000 ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลปีที่ 6 เรียนปวส.-ปริญญาตรี       
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและคุณภาพของบุคลากร จึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ออกแบบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านธุรกิจค้าปลีกและการตลาดและหลักสูตรปริญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาดหรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีก หรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล 

ในปีนี้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯทั่วประเทศ รวมกว่า 1,000 ทุนการศึกษา โดยมีโครงการทุนการศึกษาดังนี้

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
รูปแบบการเรียน (ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือกศึกษา)
รูปแบบที่ 1 Online หรือ E-learning
-เรียนผ่านระบบ Online หรือ E-learning
-ปฏิบัติงานกับ Central Group  6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
รูปแบบที่ 2 เรียน 1 ปี-ฝึกประสบการณ์ 1 ปี
-เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี
-ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
สิทธิประโยชน์
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- รายได้จากการปฏิบัติงานเดือนละ 9,500-10,500 บาท
- เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (O.T.) 
- ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน100,000บาท)
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- โบนัสและการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
- เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 2,500 บาทต่อเดือน 
- โอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี
- มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา100%
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทำความร่วมมือร่วมกับบริษัทฯ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มฝึกงาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างจังหวัด สามารถเข้ามาฝึกอบรมและปฏิงานในกรุงเทพฯเท่านั้น
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ  
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
 
• เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)
• หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาดหรือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
*รูปแบบการเรียน-ฝึกงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
**มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวนเท่านั้น
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบำรุงรักษา

ทุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
รูปแบบการเรียน 
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร(พระราม7)  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
สาขา วิศวกรรมการบำรุงรักษา 4 ปี
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ในสายช่าง-อุตสาหกรรม
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

รอบการสอบสัมภาษณ์
รอบกุมภาพันธ์  วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
รอบมีนาคม วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
รอบเมษายน วันเสาร์ 29 เมษายน 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 จ.กรุงเทพ
อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์
กรอกสมัครได้ที่ http://goo.gl/H3ZA2P
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve 
หรือ 02-101-8158,02-101-8030, 090-880-9604 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล 


ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโดยมหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน 
มหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน ใจป้ำมอบทุนเรียนต่อให้เด็กไทยเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายนนี้

ทุนที่มอบให้ในปีแรกนี้มีจำนวนถึง140 ทุน แบ่งเป็นปริญญาตรี 120 ทุน ปริญญาโท 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท

ทุนปริญญาตรี ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
ทุนปริญญาโท เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา - Nanjing University of Information Science & Technology - Nanjing University of Finance & Economics - Yancheng Teachers University - China Pharmaceutical University - Nanjing University of Science and Technology

เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร -อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง -สัญชาติไทย
ปริญญาตรี - ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้) ปริญญาโท - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574 แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055 อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com เว็บไซต์ : www.wlc2china.com

 
 

ม.นานาชาติโตเกียวเปิดให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
Tokyo International University (TIU) หรือ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 30 – 100% ของค่าเรียน 
เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Tokyo International University (TIU) หรือ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับโปรแกรม E-Track (English Track Program, หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) ในสาขาวิชา “Business Economics” และ “International Relations” ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนในภาคภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสก้าวไปสู่อนาคตที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น
โดยมหาวิทยาลัย TIU เปิดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนและระดับภาษาอังกฤษที่ดี ได้มีโอกาสสมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน 30 – 100% ของค่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 1,200,000 บาท (ภายใน 4 ปี)ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนประจำปีการศึกษา 2560ซึ่งจะเปิดเทอมในเดือนกันยายนโดยทางมหาวิทยาลัย TIU เปิดรับสมัครไปแล้วจำนวน 2 รอบ และที่เหลืออีกจำนวน2 รอบ ได้แก่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 และ7 – 21 เมษายน 2560 ที่จะถึงนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรีที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โทร. 053-354 225, 088-269 5099, 090-327 3558 หรือ www.thebest-edu.com

5มหา'ลัยชั้นนำประเทศจีนแจก120ทุนให้เปล่า
เรียนต่อป.ตรี-ป.โท...เปิดสอบในไทยแล้ววันนี้!
5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทอง ด้วยการแจกถึง 120 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป       

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษาของประเทศจีน โดยการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน จำนวนถึง120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง                                              
** หมายเหตุ ** ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
- Nanjing University of Information Science & Technology                    
- Nanjing University of Finance & Economics                                      
- Yancheng Teachers University
- China Pharmaceutical University
- Nanjing University of Science and Technology                                    

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
ปริญญาตรี
- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้)
ปริญญาโท 
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร
-รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ              
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
 
จำนวนผู้สมัค :  จำนวน 600 คน 
กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. ( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )
สถานที่จัดสอบ  : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันประกาศผล    : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com 
ลักษณะข้อสอบ   : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก  : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว       : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
-
ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หลักสูตรที่ให้ทุน
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
-ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
-การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
-การตลาด ( Marketing )
-การสอน ( Teaching )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การโฆษณา ( Advertising )
-การเงินและการคลัง ( Finance )
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายจีน )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

  
 20 ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนปริญญาโท

2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology   และ China Pharmaceutical University    จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน ให้แก่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะ จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท 
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น                                                                                    ** หมายเหตุ **  ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
-Nanjing University of Information Science & Technology                    
-China Pharmaceutical University                                            
คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
-ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-ผู้ที่สอบได้ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร
-รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท
ขั้นตอนการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC
3.ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนา Transcript  และสำเนาบัตรประชาชน  
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์ ( ผู้จัดการ )   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ             
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือโทรสาร หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
จำนวนผู้สมัคร              :  จำนวน 200 คน
กำหนดวันสอบ              :  วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น.(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )
สถานที่จัดสอบ              :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี
วันประกาศผล               :  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์  www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ             :   ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก        :   ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว                :  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

-ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
ติดต่อสอบถาม
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
万 利 成 中 国 留 学 服 务 中 心
37/3-4  ชั้น 2  ซอยเพชรบุรี 17  ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574  แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055  อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com  
เว็บไซต์ : 
www.wlc2china.com
  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดให้ทุน 50% ทุกคณะ - ทุกสาขา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM จัดโครงการมอบทุนการศึกษา 50% ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
 
สำหรับทุนการศึกษา 50% นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมโดยประมาณดังนี้

*เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณของคณะ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร                                                18,650 – 20,000 บาท*
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง                     19,200 บาท*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                     22,500 – 33,500 บาท*
คณะศิลปศาสตร์                                                              18,650 บาท*
คณะนิเทศศาสตร์ ­                                                            18,100 บาท*
คณะวิทยาการจัดการ                                                         17,500 – 18,650 บาท*
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร                                           18,900 บาท*
คณะศึกษาศาสตร์                                                             17,850 – 19,750 บาท*
นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษา 30% และ 100% ตามคุณสมบัติที่สถาบันกำหนด
 
ทุนการศึกษามากกว่า 50%
คณะบริหารธุรกิจ                        มีทุนการศึกษามากกว่า 50% 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร                ทุนการศึกษา 100% ทุกคน

เงื่อนไขการให้ทุนโดยคร่าวๆ ของพีไอเอ็ม
 
ทุน 30% และ 50%
  • -ผู้สมัครต้องมีคะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 2.00 ขึ้นไป
    -ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนของพีไอเอ็ม
    -ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรด 2.00 ขึ้นไป
 
ทุน 100%, ทุนเจียระไนเพชร
  • -ผู้สมัครต้องมีคะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 3.00 ขึ้นไป
    -ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนของพีไอเอ็ม
    -ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรด 2.50 ขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0 2832 0200
จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

.....................................................

ที่มา-http://www.pim.ac.th/pages/promotion50per

กว่า 400 ทุน ม.กรุงเทพเปิดมอบให้ใน 9 โครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 400 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร (หมดเขตรับสมัคร)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/
 

ทุน ICDF 2017 เรียนฟรี 21 มหา'ลัย 31หลักสูตรที่ไต้หวัน 

2017 TaiwanICDF International Higher Education Scholarship Program

ปี 2017 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 21 แห่ง ประกอบด้วย 31 หลักสูตร

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/612301137233.pdf

โบรชัวร์คู่มือการสมัคร
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/612301158223.pdf

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย
- ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
- หอพัก
- ค่าเทอม
- ประกันสังคม
- ค่าหนังสือ
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปริญญาตรี NT$12,000, ปริญญาโท NT$15,000 และ ปริญญาเอก NT$17,000
เอกสารรายละเอียดทุน
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/3122520403680.pdf

ช่วงเวลาการรับสมัคร วันนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2017

เอกสารการสมัคร
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30493&mp=2

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. สมัครกับทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 
2. รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/6123011581810.PDF

ส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (แผนกทุน ICDF) 
ที่ตั้ง : 20th Fl.,Empire Tower, 1 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120,Thailand.
เบอร์โทรติดต่อ 02-670-0200
......................................................................................................

ที่มา - สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย Taiwan Education Center,Thailand


30ทุนเรียนกฎหมาย King’s College London 2560
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศด้านกฏหมาย โอกาสดีมีมามอบให้อีกแล้วครับกับ King’s College London ที่กำลังเปิดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน “กฎหมาย” ในปีการศึกษา 2560 นี้
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้  King’s College London จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว
 – จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 –  King’s College London มีทุนการศึกษาให้หลายประเภท นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว
น้อง ๆ ที่วางอนาคตว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางนี้ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น 
อย่างที่แจ้งไว้ครับว่า สถาบันนี้ไม่ได้มีทุนนี้แค่ทุนเดียว น้อง ๆ สามารถขอทุนอื่น ๆ ได้อีก หากใครสนใจ ก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx
เตือนว่าควรจะรีบสมัครหรือศึกษาข้อมูลไว้แต่เนิ่น ๆ เผื่อมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขทันการณ์นะครับ
.....................................
ที่มา http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx

เตรียมพร้อมซ้อมชิงทุน 7 โครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้คนไทย
"ทุนการศึกษา" ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2559 นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงรอบของปีกันแล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่วงรอบทุนใหม่ในปี 2560 กันต่อไป

เพราะฉะนั้นทุนต่าง ๆ ที่เคยเปิดรับสมัครในปีที่ผ่าน ๆ มาก็เตรียมจะกลับมารับคน "รุ่นใหม่" รอบใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งทุนบางโครงการกติกาการรับสมัครก็จะคล้าย ๆ ของเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับทุนเรียนต่อต่างประเทศที่นักศึกษาไทยเรา หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วให้ความนิยมเสมอมาทุก ๆ ปี คงจะเป็นทุนของ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน โดยดูได้จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาไทยแห่สมัครสอบชิงทุนเป็นจำนวนมาก
โดยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มอบให้กับคนไทยโดยเฉพาะนั้น ในแต่ละปีจะมีให้หลายประเภท
มาดูกันนะครับว่า แต่ละประเภท เขาต้องการคุณสมบัติอย่างไร
ที่สำคัญเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากต้องการได้ทุนในแต่ละประเภท...

สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ขอขอบคุณเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หากท่านใดสนใจข้อมูลอื่น ๆ ก็เข้าไปดูได้ครับที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/

มาดูรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ กันได้เลยครับ...
1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
 
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
 
5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
สำหรับทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนระดับนักศึกษาวิจัย(ดูจากข้อสอบของทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี) 
ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ดูได้ที่เว็บ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html
 
Gateway to study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/
 
ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย
 
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25
 
ทุนการศึกษาที่ขอได้หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26
 
ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.ตรี-เอก
สถิติจำนวนคนที่สนใจข้อมูลทุนในรอบปีที่ผ่านมานั้น ทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "แบงค์ชาติ" ติดอันดับต้น ๆ ที่มีคนค้นหาและติดตาม รวมทั้งมีการสอบถามข้อมูลมาที่ผมเป็นจำนวนมาก
คำถามยอดฮิตก็คือ ปีหน้าจะมีเปิดรับมั้ย รับเมื่อไหร่ รับสาขาอะไรบ้าง ขอยากมั้ย เรียนไม่เก่งจะมีโอกาสหรือไม่.....
คำตอบผมส่วนใหญ่ก็คือ ไม่รู้ครับ แต่ขอให้น้อง ๆ ที่ถามมากลับไปดูข้อมูลการรับสมัครที่ผ่าน ๆ มาว่าเขารับใคร ยังไง และเมื่อไหร่ 
ซึ่งส่วนใหญ่การเปิดรับเขาก็จะรับช่วงเดียวกันในทุก ๆ ปีคือเริ่มมีนาคมเป็นต้นไป ส่วนสาขาวิชาที่รับก็จะคล้าย ๆ ที่เคยรับรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ไปเรียนต่อด้วย
ปีนี้ก็รับในช่วงเดียวกัน ส่วนปีหน้าก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีนาคมอีกนั่นแหละ...
วันนี้ผมเลยขอนำข้อมูลทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาฝากเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหากนับเวลาแล้วจากนี้ไป 3-4 เดือนก็ถือว่าไม่มากเลยสำหรับการขอทุนในโครงการใหญ่ ๆ แบบนี้ ไปติดตามข้อมูลกันเลยครับ...
ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น

ทุนสำหรับพนักงาน : เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

- ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

- ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ     

- ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก : เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อบริการทางสังคม ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

- ทุนม.ปลาย

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนนักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2-ปี 4 ในประเทศ

คุณสมบัติพื้นฐาน : สำหรับบุคคลภายนอก

 - สัญชาติไทย

 - คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น อายุ สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก : สำหรับบุคคลภายนอก

- คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุนแต่ละประเภท

- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

เปิดรับสมัคร

ประมาณ มีนาคม-เมษายน ของทุกปี  

ยกเว้นทุน ม.ปลาย ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ และทุน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้สมัครผ่าน สำนักงาน ก.พ.
ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่นี่ครับ https://www.bot.or.th/

หาทุน-ข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่นรวมที่เดียวครบถ้วน
น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อในระดับต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น สิ่งสำคัญประการแรกคงต้องเป็นเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลสถาบันต่าง ๆ ให้มากที่สุด ละเอียดที่สุด

ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องศึกษานั้นนอกจากหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีเรื่องของ "ทุนการศึกษา" ที่ประเทศญี่ปุ่นมีให้อย่างมากมาย เพียงแต่ว่าต้องรู้จักช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

วันนี้ผมจึงอยากแนะนำเว็บไซต์ที่มีให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาอย่างละเอียดและลึกที่สุด โดยคนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่เราอยากรู้ เว็บไซต์จะทำการค้นหาได้ทันที
 
นอกจากข้อมูลเรียนต่อและการขอทุนแล้ว ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ที่คนที่สนใจค้นหาอีกมากมาย เข้าไปดูกันครับ...

JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation
เว็บไซต์จะให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ , ข้อมูลทุนการศึกษา,ข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ฯลฯ โดยจัดทำถึง 8 ภาษาคือภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีนตัวย่อ・ภาษาจีนตัวเต็ม・ภาษาเกาหลี ・ภาษาไทย ・ภาษาเวียดนาม・ภาษาอินโดเนเซีย มีผู้เข้าชมประมาณ 4 หมื่นวิวต่อเดือน นับเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด
ให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่ออย่างถูกต้องแก่นักศึกษาต่างชาติ, สนับสนุนการศึกษาต่อญี่ปุ่นให้เป็นจริง เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่ไม่มีความผิดพลาด
แนะนำหัวข้อหลัก
ค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามารถค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากเงื่อนไข เช่น ช่วงเวลาสมัครหรือช่วงเวลาเข้าศึกษา, หลักสูตร รวมไปถึงที่ตั้งของสถาบัน สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้นที่ตรงกับความต้องการของตนเองจากหลาย ๆ มุมมองและแน่นอนว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเส้นทางในอนาคตกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆด้วย
แบบทดสอบศาสตร์ถนัด
“แบบทดสอบศาสตร์ถนัด” นี้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจและความถนัดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ เชิญทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
① จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ② ศึกษาต่อญี่ปุ่นอย่างประสบความสำเร็จ ③ รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อ ④ขั้นตอนการศึกษาต่อ(ข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางการเข้าศึกษา)⑤เลือกวัตถุประสงค์และสถาบันการศึกษาที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ ⑥พิธีการเข้าประเทศ⑦ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ ⑧การสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาต่างชาติ⑨การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น
แนะนำทุนการศึกษา
สามารถค้นหาเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงื่อนไขของเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นฟังก์ชันที่มีการใช้ในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ มีความสะดวกมาก
แนะนำการหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เขียนอธิบายตั้งแต้วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวจนถึงกฏพื้นฐานในการทำงานที่ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าใจได้ง่าย
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำการสมัครผ่านเว็บ
จัดทำรายชื่อของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษ
แนะนำมหาวิทยาลัยหรือคณะ・หลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ,ได้รับปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นของทางมหาวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อความจากรุ่นพี่
แนะนำด้วยวิดีโอข้อความจากรุ่นพี่ซึ่งกำลังศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบQ&A ซึ่งคำถามมี 6 หัวข้อ ดังนี้ ①เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร②ค่าใช้จ่ายช่วงแรกทีจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่③สิ่งที่จะฝากถึงนักเรียนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นหรือไม่④สิ่งที่ดีที่สุดในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นคืออะไร⑤เลือกสถาบันการศึกษา,คณะวิชาด้วยวัตถุประสงค์อะไร⑥ขอให้บอกถึงความน่าสนใจของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ข้อมูลหรือข้อความ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น,วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลแนะนำสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษานอกเหนือจาก①ข้อมูลการสอบคัดเลือก②ข้อมูลคณะวิชา③Support การใช้ชีวิตของนักศึกษา④แนะนำอาคารสถานที่⑤ข้อมูลการเข้าถึงสถาบันด้วย ※ปริมาณการลงข้อมูลแตกต่างกันตามสถาบันการศึกษา

ที่มา http://www.jpss.jp/th/
 ..........................................................................

ภาพ - www.blog.edukation.com.ua
 
 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มี.ค. 60 21:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,874 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,874 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง