ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ

ลบ แก้ไข
ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลายไปเรียนต่อทุกระดับ

 ทุนทั้งนั้น!ให้คนจบม.ปลา

ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย แต่ต้องรีบด่วนกันเลย ที่โดดเด่นและถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่สุดช่วงนี้เห็นจะเป็นทุนจาก 5 มหาวิทยาลัยของประเทศจีนครับ ที่มอบให้ถึง 120 ทุนสำหรับนักเรียนไทย ส่วนคุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

เปิดให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีแจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560

โดยมอบทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี (Türkiye Scholarships Undergraduate 2017)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560
 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ทางการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/…/turkiye-burslari-lisa…/

 

รัฐบาลประเทศจีนให้ทุนเรียนป.ตรี-เอกแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย
กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน โดย...

ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/0B58CNajmiE3IeWhYRm9oZXl0UUU/view?usp=sharing

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org

และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร 
ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
(ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ที่มา 
http://inter.mua.go.th/2017/02/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-y-e-s-china-programs-20172018/#.WLaaRVWGPIW

 
ทุนเรียนออกแบบชั้นนำที่ Domus Academy มิลาน
สถาบัน Domus Academy, Milan Italy สถาบันออกแบบชั้นนำระดับ ปริญญาโท เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้จัดแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในหลักสูตร Academic Master 1 ปี (รวมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ)
เปิดภาคเรียนเดือน ก.ย. 60 สำหรับ 12 สาขา

สาขาที่เปิดรับ
1. MA in Fashion Design
2. MA in Fashion Management
3. MA in Fashion Styling & Visual Merchandising
4. MA in Luxury Brand Management
5. MA in Business Design
6. MA in Interaction Design
7. MA in Urban Vision & Architectural Design
8. MA in Interior & Living Design
9. MA in Product Design
10. MA in Visual Brand Design
11. MA in Information Design
12. MA in Service Design
งานประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน สาขาละ 5 รางวัล
-ส่วนลด 60% 50% 40% และ 20% (2 รางวัล) 
-จากค่าเล่าเรียนจำนวนเต็ม 28,600 ยูโร หรือประมาณ 1,100,000 บาท
-หมดเขตส่งผลงาน 17 เมษายน 60
-ประกาศผล 11 พฤษภาคม 60
ขอรับรายละเอียดโจทย์ทุนและใบสมัครได้ที่ 
Inbox FB Page: ArtVise Education / Line ID: artviseeducation
แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ / เบอร์โทร / email / ระบุสาขาที่สนใจ

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ArtVise Education :: study abroad - art & design
 
ทุนเยอะมาก!มธบ.จัด " DPU Scholarship Day "แจกทุนนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( มธบ.) เปิดมหกรรมมอบ "ทุนการศึกษา" สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ผุดงาน " DPU Scholarship Day " ขึ้นมาให้เลือกรับทุนโดยเฉพาะ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมช้อปทุนการศึกษามากมายจาก 6 คณะ 5 วิทยาลัย

ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560

ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุม สัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดูรายละเอียดทุนต่าง ๆ ได้ที่
http://www.dpu.ac.th/admission/bachelor-foundations.php

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปี’ 60 กว่า 70 ทุน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560    
           วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560
            โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
            1.ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 10 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
            2.ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 30 ทุน (ทุน 50 เปอร์เซ็น) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.00 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
            3.ทุนเรียนดี สิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เฉพาะสายวิทย์-คณิต หรือคณิต-ภาษา
            4.ทุนเรียนดี เทคโนโลยีระบบราง จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
            5.ทุนโครงการสู่ วศบ. จำนวน 20 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
            6.ทุนสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ยื่นผลงานสิ่งประดิษฐ์
            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3221, 3223, 3229 หรือ Facebook: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่มา https://www2.rsu.ac.th

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ที่จบ ม.3
เรียนฟรี 
5 ปี กับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’
มูลนิธิเอสซีจีเชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่วมเป็นนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดเคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวะศึกษาจำนวนมาก มีข้อมูลยืนยันจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานคุณภาพสายอาชีพมากถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนากำลังคนหรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้นั้น จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวะศึกษาถึง 1.99 ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีรากฐานมาจากการพัฒนา ‘คน’  เมื่อคนมีความสามารถ มีความชอบ มีความถนัดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมไปให้ถูกทาง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี  สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org/อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 586 1475, 02 586 5506 

......................
ที่มา http://www.scgfoundation.org/activity.asp
 

มีทุนด่วน!! มทร.ธัญบุรีขยายเวลารับสมัครสอบตรง ถึง10มี.ค.นี้เท่านั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขยายเวลารับสมัครสอบตรง ประจำปี 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้เท่านั้น

โดยในปีนี้ มทร.ธัญบุรี ไม่เปิดรับแอดมิชชั่นส์ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 

โดยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี (สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีเปิดรับสมัครเฉพาะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ที่ http://www.info.rmutt.ac.th/annouce-2560.pdf                                        

ทั้งนี้ 
มทร.ธัญบุรี มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีการมอบทุนการศึกษาตามข้อมูลตารางที่1เป็นจำนวนถึง 959 ทุน

ตารางที่1 สรุปจำนวนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและทุนที่คณะ/วิทยาลัยได้รับโดยตรง ประจำปีการศึกษา 2559  การคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการสอบข้อเขียนโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัยในรายวิชา ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วโป
1.1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม
2. วิชาความถนัดทางวิชาขีพ
สอบลัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และสอบปฏิบัติในบางคณะ/สาขาวิชา

5. อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560
1. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
1.1 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ    14,000.-/20,000.-
1.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคการศึกษาละ    16,000.-
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อ.ส.บ.) ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ    14,000.-/20,000.-
1.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาประมง การผลิตพืช /เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคการศึกษาละ 12,000.-
สาขาวิชาอื่นๆ ภาคการศึกษาละ  14,000.-
1.4คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทุกสาขาวิชาภาคการศึกษาละ  16,000.-/24,000.-
1.5 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคการศึกษาละ  14,000.-/24,000.-
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /สาขาวิชาการเงิน ภาคการศึกษาละ  14,000.-
สาขาวิชาอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 12,000.-/18,000.-
1.6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาละ    12,000.-
1.7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ  12,000.-
1.8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลซน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ  14,000.-/20,000.-
1.9  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา ภาคการศึกษาละ 14,000.-/24,000.-
1.10  คณะสถาปัตยกรรมศาลตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ภาคการศึกษาละ  16,000.-
1.11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) ภาคการศึกษาละ16,000.-
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาคการศึกษาละ  14,000.-
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า   1,000.-/1,000-
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า นักศึกษาใหม่ทุกคณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนใทย ชำระครั้งเดียว ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษานี้ใช้เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)
4.กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆไม่ได้ทั้งสิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.info.rmutt.ac.th/


รัฐบาลรัสเซียให้18ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 18 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ทุน ปริญญาโท 10 ทุน ระดับเชี่ยวชาญ 3 ทุน และหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Residency Training) 1 ทุน รายชื่อสาขาวิชาที่จะให้ทุนการศึกษาปรากฏในเอกสารแนบ
2. ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำเดือนและหอพัก แต่ไม่รวมค่าประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไปยังกรุงมอสโก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังเมืองที่นักศึกษาเรียน (ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ)
3. ผู้สมัครจะต้องเดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ
4. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารการสมัครส่งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
5. เงินสนับสนุนค่าครองชีพโดยรัฐบาลรัสเซียที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เดือนละ 800 บาท และระดับ Post-Graduate เดือนละ 1,800 บาท
6. ทั้งนี้ ผู้สมัครควรศึกษาเงื่อนไขทุนการศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนการสมัครทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขทุนศึกษาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailand.mid.ru/th/rus-thai-relations/edu-th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Mrs. Mariia L. Piachitc ผู้ช่วยเลขานุการ (rus.thai@mail.ru)
............................
ที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัย Zuyd  University of Applied Sciences
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-เอก ในประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก


Orange Tulip Scholarship
ทุนการศึกษา post bachelor! มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบการฝึกหัดเสมือนจริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในชั้นปริญญาโทได้
ทุนการศึกษามีมูลค่า € 4,900 (50% ของค่าเรียนปกติ) ได้ถูกเสนอให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับ post bachelor สาขา Advance Health Care
สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ หมดเขตการสมัครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ที่: https://www.nesothailand.org/…/zuyd-university-of-applied-s…


Holland Scholarship
มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาฮอลแลนด์ระดับป.ตรี หรือ ป.โท มูลค่า €5000,- ใหกับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.2 ทุนการศึกษานี้ได้จะได้เฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา 
 วันปิดรับสมัครทุน: : 1 พฤษภาคม 2017

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international.zuyd.nl/…/scholar…/holland-scholarship

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าที่สวยงม Maastricht ทั้งหลักสูตร ป.ตรี กับ ป.โท จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หลักสูตรป.ตรีจะมี 5 คณะคือ European Studies, International Business, Hotel Managment, Music and Interdisciplinary Arts 
หลักสูตรป. โท มี 6 คณะคือ Care and Technology, Facility and Real Estate Management, Innovative Hospitality Management, Interior Architecture, Midwifery, Scientific Illustration and Music
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม Nuffic Neso Thailand - ศึกษาต่อฮอลแลนด์


มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทุนเรียนสาขาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิขา เทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษา และผลการเรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 อยู่ในลำดับที่ 1 - 5
2.ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
3. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 2 สามารถศึกษาโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกัน จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 3 ปีการศึกษา
4.หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอน สังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น ๆ เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัครวันนี้ – 9 มี.ค. 60
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  24 มี.ค. 60
3. ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  1 เม.ย. 60
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 60
5. สอบสัมภาษณ์ พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย  29 เม.ย. 60
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  3 พ.ค. 60
 
การมอบทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบ ทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น จำนวน 30,000 บาท และภาคการศึกษาปลาย จำนวน 30,000 บาท
ที่มา-http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f41056.pdf

มีทุน!DPUเปิดตัวสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ

           
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวสาขา DigiC  หรือ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปีการศึกษา 2560 นี้ ประกาศพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สร้างบุคลากรรองรับยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ เน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ
           
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวแนะนำหลักสูตร DigiC  ว่า “DigiC เป็นหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาที่มี DNA ใหม่ เป็น DNA ที่เชี่ยวชาญจริงในการทำการสื่อสารการตลาดในโลกออนไลน์ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง อย่างในอดีตเราทราบกันดีว่า ผู้ใดครอบครองสื่อ ผู้นั้นก็เป็นเจ้าของอำนาจ ซึ่งตอนนี้คำพูดนี้เห็นชัดขึ้นมาก เพราะใครก็ตามที่สามารถสร้างเนื้อหา  ทำสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์ได้ จะมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีอิทธิพลในโลกแห่งการสื่อสารมากมายมหาศาล”

ด้าน ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้กล่าวถึงวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่นี้ว่า “เราเปิดวิชาที่ทันสมัยมากๆ ทั้งเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารผ่านไลน์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการปรับตัวของทุกภาคส่วน หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  DigiC   เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานการตลาด ชำนาญในการใช้สื่อดิจิทัล ทีจะทำให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ในห้องเรียน” 

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  กล่าวสรุปว่า "การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต โดยแท้จริง เพราะจากการวิจัยชี้ชัดว่าคนยุคนี้มีรูปแบบ ติดโลกดิจิทัล ทุกช่วงเวลาล้วนแต่ใช้มือถือ ต่ออินเตอร์เน็ต เล่นสื่อโซเชียลมีเดีย ในด้านอาชีพการงานก็ล้วนแล้วแต่มีงานหลัก งานรอง ในการใช้ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดมาทำธุรกิจออนไลน์ โดยแนวทางที่จะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างองอาจได้จะต้องสร้างคุณค่าจากการเรียนด้านดิจิทัลเป็น คิดดิจิทัลเป็น ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้เป็น”

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  สามารถสมัครได้ทันทีที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU/  หรือ  http://www.dpu.ac.th/

 ข้อมูลทุนการศึกษา

 
รวมข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560

หากน้อง ๆ ที่วางเป้าหมายเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ถือว่าในปี 2560 นี้เป็นปีที่มีโอกาสดี ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะคนที่ไปเรียนต่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ที่จะมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

ในสหราชอาณาจักรมีการช่วยเหลือด้านการเงินให้เลือกหลายทาง เช่น ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน เงินอุดหนุน โครงการสำหรับอาจารย์หรือนักวิชาการ เงินรางวัล และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมและวิธีสมัครได้ที่ Study UK: Discover You

สหราชอาณาจักรต้อนรับนักเรียนไทยนับพันคนในแต่ละปี การศึกษาในสหราชอาณาจักร นอกจากจะเป็นประโยชน์ สำหรับตัวนักเรียนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยคุณภาพของการเรียนการสอนระดับสูงและคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ

สหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทยเป็นจำนวนมาก

บริติช เคานซิลจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุนต่างๆ สำหรับศึกษาต่อในสหราช อาณาจักรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นข้อมูลของแหล่งเงิน ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560
.................................
ที่มา - https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/final_0.pdf
https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/scholarships-2017
 
กว่า 1,000 ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลปีที่ 6 เรียนปวส.-ปริญญาตรี       
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและคุณภาพของบุคลากร จึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ออกแบบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านธุรกิจค้าปลีกและการตลาดและหลักสูตรปริญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาดหรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีก หรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล 

ในปีนี้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯทั่วประเทศ รวมกว่า 1,000 ทุนการศึกษา โดยมีโครงการทุนการศึกษาดังนี้

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
รูปแบบการเรียน (ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือกศึกษา)
รูปแบบที่ 1 Online หรือ E-learning
-เรียนผ่านระบบ Online หรือ E-learning
-ปฏิบัติงานกับ Central Group  6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
รูปแบบที่ 2 เรียน 1 ปี-ฝึกประสบการณ์ 1 ปี
-เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี
-ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
สิทธิประโยชน์
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- รายได้จากการปฏิบัติงานเดือนละ 9,500-10,500 บาท
- เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (O.T.) 
- ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน100,000บาท)
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- โบนัสและการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
- เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 2,500 บาทต่อเดือน 
- โอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี
- มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา100%
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทำความร่วมมือร่วมกับบริษัทฯ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มฝึกงาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างจังหวัด สามารถเข้ามาฝึกอบรมและปฏิงานในกรุงเทพฯเท่านั้น
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ  
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
 
• เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)
• หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาดหรือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
*รูปแบบการเรียน-ฝึกงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
**มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวนเท่านั้น
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบำรุงรักษา

ทุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
รูปแบบการเรียน 
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร(พระราม7)  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
สาขา วิศวกรรมการบำรุงรักษา 4 ปี
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ในสายช่าง-อุตสาหกรรม
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

รอบการสอบสัมภาษณ์
รอบกุมภาพันธ์  วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
รอบมีนาคม วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
รอบเมษายน วันเสาร์ 29 เมษายน 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 จ.กรุงเทพ
อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์
กรอกสมัครได้ที่ http://goo.gl/H3ZA2P
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve 
หรือ 02-101-8158,02-101-8030, 090-880-9604 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล 


ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโดยมหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน 
มหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน ใจป้ำมอบทุนเรียนต่อให้เด็กไทยเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายนนี้

ทุนที่มอบให้ในปีแรกนี้มีจำนวนถึง140 ทุน แบ่งเป็นปริญญาตรี 120 ทุน ปริญญาโท 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท

ทุนปริญญาตรี ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ