​พีไอเอ็มมอบทุนบุตร-หลานข้าราชการเรียนต่อระดับปริญญาตรีฟรี!

ลบ แก้ไข
โอกาสดีๆ สำหรับบุตร-หลานข้าราชการ 
พีไอเอ็มมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ฟรี!


​พีไอเอ็มมอบทุนบุตร-หลาน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจในเครือซีพี ที่มีความโดดเด่นในระบบการเรียนการสอบแบบ Work-based Education มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตร-หลานข้าราชการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย เตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตคุณภาพที่มาพร้อมทักษะการทำงานตามแบบฉบับของพีไอเอ็ม
 
พีไอเอ็มตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และยิ่งไปกว่านั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสามารถช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้ “จึงมีนโยบายการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ให้ความสนใจอยู่หลายประเภท รวมไปถึง “ทุนบุตร-หลาน ข้าราชการ” ซึ่งเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
พีไอเอ็มตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และยิ่งไปกว่านั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสามารถช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  “พีไอเอ็ม” จึงมีนโยบายการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ให้ความสนใจอยู่หลายประเภท รวมถึง “ทุนบุตร-หลาน ข้าราชการ” ซึ่งนับเป็นหน่วยงานหลักในการทำงานเพื่อประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทุนการศึกษาดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่บุตรหลานของข้าราชการไทย ได้แก่ ตำรวจ, ทหาร ( 3 เหล่าทัพ), ครู, และทุนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  ได้มีโอกาสศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTMโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง  4 ปีในรั้วพีไอเอ็มแห่งนี้  พร้อมเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมาตราฐานที่กำหนดไว้ โดยนักเรียนผู้ที่สนใจจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  และมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานข้าราชการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาผู้สมัครสามารถสอบสัมภาษณ์ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ใดๆทั้งสิ้น  การศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง” (Work-based Education) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต


ดูเพิ่มเติม http://www.pim.ac.th/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มี.ค. 60 18:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,302 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,302 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง