ฝึกฟรี!การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่..ก้าวไกลสู่อาชีพ@สวนสุนันทา

ลบ แก้ไข
ฝึกฟรี!การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่..ก้าวไกลสู่อาชีพ@สวนสุนันทา

ฝึกฟรี!การพัฒนาบุคลิกภาพ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ (สสสร.) จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร"การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่..ก้าวไกลสู่อาชีพ" Free!!

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร"การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่..ก้าวไกลสู่อาชีพ"
โดยพิธีกร-ผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ "ปอเปี๊ยะ- กาลเวลา เสาเรือน" 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00น.
ณ อาคาร 31 ชั้น 4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้(สสสร.)
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/zrApUo4tggdVqyC82

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการปรับรูปแบบการสร้างบัณฑิตของมรภ.สวนสุนันทาทั้งระบบ สอดรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทุกด้านทั้งทักษะอาชีพ บุคลิกที่โดดเด่น มีอัตลักษณ์เฉพาะตน  โดยมีสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (สสส.ร.)  เป็นหน่วยงานหลักในการยกร่างหลักสูตร  จะมีทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรที่เป็นหมวดวิชาเลือกเสรี รายวิชาในกลุ่มนี้  จะประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในยุคโลกาภิวัตน์,รายวิชาเฉพาะด้านเพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะตน  (Talent)  รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  อันได้แก่การสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่นนับตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม  การเข้าสังคม  การพูดในที่สาธารณะและสถานการณ์ต่างๆ  เป็นต้น  และรายวิชาสุดท้ายคือบทเรียนการทำงานจากประสบการณ์ชีวิตที่สำเร็จและล้มเหลว  ซึ่งในวงการวิชาชีพเรียกกันว่าเป็นวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่เคยสอน  แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดำเนินการให้บัณฑิตมีความพร้อมสรรพในเรื่องเหล่านี้

ทั้งนี้ สสสร.จะมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษารวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจให้เข้ามาฝึกอบรมกันเป็นระยะ ๆ ต่อไป โดยสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/ssrutalent
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 60 10:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 681 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 681 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง