มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท–เอก

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท – เอก

มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2560

โดยปริญญาโทเปิดรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young-MBA วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการบัญชี วิชาเอกระบบสารสนเทศ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ หลักสูตร Executive-MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ปริญญาเอกเปิดรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือก และสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 549 3697 หรือกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร.02 549 4990

..............................
ขอบคุณภาพจาก 
ครูวิรัช คนเดิม
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มี.ค. 60 21:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 896 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 896 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง