GEสวนสุนันทา-มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสานสัมพันธ์ร่วมมือวิชาการสองฝั่งโขง

ลบ แก้ไข
GEสวนสุนันทา-มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สานสัมพันธ์ ความร่วมมือวิชาการสองฝั่งโขงสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)  โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ดสะหมอน พมมะวง รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์แสงจัน จันทะเสน รักษาการรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะบุคลากร-คณาจารย์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการความร่วมมือทางด้านวิชาการในโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่มประชาคมอาเซียน

โดยได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษานานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

บรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความคึกคัก มีคณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาซึ่งเป็นอาสาสมัครช่วยงานของคณะให้ความสนใจเข้าร่วมด้วยกว่า 40 คน..

อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวในการเปิดการฝึกอบรมว่า สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ หรือ GE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทโลกโดยการให้นักศึกษาได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีประสบการณ์ในแต่ละด้าน มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับชาติ มาบรรยายถ่ายทอดสิ่งดี ๆ มีคุณค่าให้เป็นประจำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เรียนและวิทยากรเป็นอย่างดี เพราะนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว เรายังมีนวัตกรรมการเรียนใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกด้วย โดยผู้เรียนสามารถดูวิดีโอการบรรยายย้อนหลังได้ ดูตารางเรียน ตรวจสอบผลคะแนน รับการแจ้งเตือนข่าวสาร ดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักฯได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น GE SSRU

“ที่ผ่านมาสำนักฯได้เชิญรศ.แสงจันมาเป็นวิทยาการบรรยายในเรื่องของทักษะการสื่อสารภาษาลาวให้นักศึกษาฟัง ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ถือเป็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดของทั้ง 2 สถาบัน และเมื่อสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีโครงการบริการวิชาการในต่างประเทศ จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และในอนาคตเชื่อว่าทั้ง 2 สถาบันจะมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันต่อไป”อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ตนได้เข้ามาร่วมพัฒนาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้ หลัก ๆ ก็คือฝึกให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติการทำสื่อวิดีโอเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเมื่อจบการอบรมแล้ว ผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถทำสื่อวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ต่อไป

อาจารย์เพ็ดสะหมอน พมมะวง รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ได้กล่าวว่า ทั้ง 2 สถาบัน ถือว่ามีความร่วมมือกันอย่างจริงจังและมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ผิดกับหลาย ๆ สถาบันที่มาลงนามความร่วมมือกันแล้วก็ไม่มีการสานต่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ต้องยอมรับว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะกระแสโลกในปัจจุบันเราจะมานั่งเปิดหนังสือสอนนักศึกษาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่จะต้องมีสื่อที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนักศึกษารุ่นใหม่ที่การใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรามีสื่อที่ทันสมัยให้เขาเรียนรู้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อทุก ๆ ฝ่าย รวมทั้งประเทศชาติด้วย

รองศาสตราจารย์แสงจัน จันทะเสน รักษาการรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวว่า สวนสุนันทามีความร่วมมือกับเราใกล้ชิดมาก ได้จัดโครงการที่ทำให้เราได้พัฒนา ได้ให้โอกาสคณาจารย์ไปแลกเปลี่ยนทรรศนะแก่นักศึกษา ซึ่งหากเป็นไปได้อยากจะเรียนถึงท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า ถ้าหากสวนสุนันทามีทุนการศึกษาเพื่อให้อาจารย์หรือนักศึกษาไปพัฒนาความรู้ความสามารถ หรืออย่างน้อยก็ขอความกรุณาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานด้านต่าง ๆ เช่น การบริการธุรกิจ ด้านการบัญชี ก็จะเป็นพระคุณต่อชาวมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นอย่างยิ่ง
 
 
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 เม.ย. 60 14:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 942 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 942 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง