ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธรรม-โปร่งใส..สวนสุนันทา..คว้าอันดับ1จาก77สถาบันอุดมศึกษา

ลบ แก้ไข
ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธรรม-โปร่งใสภาครัฐ
“สวนสุนันทา” คว้าอันดับ1จาก77สถาบันอุดมศึกษา

ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร

ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ได้รับคะแนนสูงสุด คะแนนพุ่งถึง 91.56 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 77 สถาบันทั่วประเทศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักงานป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 140 หน่วยงานคือสำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 3 หน่วยงาน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4 หน่วยงาน ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษา 77 หน่วยงาน

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา 77 สถาบันนั้น ป.ป.ช. ประกาศให้ “ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” (มร.สส.) ได้คะแนนถึง 91.56 มากเป็นอันดับที่ 1 โดยเป็นสถาบันเดียวที่ได้คะแนนมากเกิน 90 อีกด้วย ส่วนอันดับที่ 2 เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ 89.07 คะแนน อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ 88.59 คะแนน อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ 87.96 คะแนน อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ 87.65 คะแนน อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 87.38 คะแนน อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ 87.27 คะแนน อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ 86.99 คะแนน อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ 86.60 คะแนน และอันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ 86.37 คะแนน

ทั้งนี้สถาบันอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง อาทิ จุฬาฯ ได้ 77.53 คะแนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ 75.70 คะแนน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ 62.56 คะแนน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ 72.43 คะแนน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ 78.59คะแนน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ 47.89 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ 53.52 คะแนน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร

ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร
ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร
ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร
ป.ป.ช.ประกาศผลคะแนนคุณธร


 


 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ค. 60 23:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 54,848 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 54,848 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง