สุดฮอต!ทำไมสาขาท่องเที่ยว-บริการสวนสุนันทาฮิตนักเรียนแห่สมัครทะลัก!

ลบ แก้ไข
คณบดีมนุษย์ฯสวนสุนันทา ชี้เหตุนักเรียนฮิต
สาขาท่องเที่ยว-บริการสุดฮอตแห่สมัครทะลัก!

สุดฮอต!ทำไมสาขาท่องเที่ย

คณบดีคณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้เทรนด์ด้านการท่องเที่ยวและบริการคือสาขามาแรงแห่งยุค เผยเด็กยุคใหม่แห่สมัครเรียนที่สวนสุนันทาทะลัก เหตุจบมาได้ตั๋วมัคคุเทศก์ทันที พร้อมมีงานดีรายได้สูงรองรับ แนะเคล็ดเลือกเรียนต้องพิจารณาสถาบัน คณาจารย์ รุ่นพี่และการมีงานทำ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว Eduzones ถึงประเด็นในการเลือกสาขา คณะและสถาบันการศึกษาของนักเรียนยุคใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วว่า ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้วิถีชีวิตคนเราต้องปรับพฤติกรรมตามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่มีวิทยาการใหม่ ๆ มีนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นมามากมาย ดังนั้นหากใครหรือสถาบันใดหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็จะกลายเป็นล้าหลัง พัฒนาเชื่องช้าและท้ายสุดก็ตกขบวนไป

“ ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อก้าวให้ทันโลกและให้มีศักยภาพด้านบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาประเทศ เราจะบูรณาการทั้งวิชาการและการบำรุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่กันไป ในขณะนี้เปิดการเรียนการสอน 13 สาขาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 2 สาขา  

คณะมนุษย์ฯจะเน้นไปที่อาจารย์ผู้สอนอย่างต่ำต้องมีวุฒิปริญญาโท แต่ปัจจุบันเราสนับสนุนให้เรียนปริญญาเอกทุกคน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย มีผลงานทางวิชาการตามนโยบายของท่านอธิการบดี มีทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนคณาจารย์ให้ออกไปนำเสนอบทความวิจัยต่อประชาคมโลก ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเรามีผลงานอะไรบ้าง ค้นพบสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อพลเมืองโลกอย่างไร การสนับสนุนต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกลับมาโดยตรงต่อนักศึกษารวมทั้งสังคมและประเทศชาติของเราอีกด้วย”

ในการพัฒนานักศึกษานั้น คณบดีฯกล่าวว่า เรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาในตำราเท่านั้น แต่จะให้ออกไปจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน มีงบประมาณหลายสิบล้านบาทให้ทุกคนออกไปหาประสบการณ์

“ความเป็นจริงในการเรียนทุกวันนี้คือนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ชีวิตจริง การทำงานจริง มีจิตใจที่ทุ่มเทเสียสละ เต็มใจรับใช้สังคม และทำงานเป็นหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เราจึงให้เขาออกไปเรียนรู้ทักษะชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเต็มที่ และก่อนจบก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่โลกภายนอกให้ เช่นจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ การแต่งกาย การพูด การเข้าสังคม การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเราพร้อมทั้งวิชาการและวิชาชีวิตที่ต้องนำไปใช้จริง”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.สส.ถือเป็นหนึ่งในคณะที่มีนักเรียนที่จบม.ปลายสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก แต่มีศักยภาพรองรับได้ไม่ถึงครึ่งของน้อง ๆ ที่มาสมัคร ในเรื่องนี้ คณบดีนิพนธ์กล่าวว่า รวม ๆ แล้วในระดับปริญญาตรีที่เราเปิดการเรียนการสอน 13 สาขา มีนักเรียนมาสมัครนับหมื่นคน แต่รับได้ประมาณครึ่งเดียว และมีหลายสาขาที่รับได้ไม่ถึงครึ่งเช่น  กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครเป็นพัน ๆ คนแต่รับได้แค่ 200 คน หรือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ก็มาสมัครกว่าพันคนแต่รับได้ 200-300 คนเท่านั้น

คณบดีฯกล่าวต่ออีกว่า ที่ถือเป็นสาขายอดฮิตที่สุด ก็คือสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการสูง รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารรวมทั้งมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทำให้บุคลาการด้านนี้มีความสำคัญและจำเป็นในการรองรับการเจริญเติบโตและรองรับผู้ที่ต้องการมาใช้บริการในประเทศเรา ทั้งการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพราะฉะนั้นเด็ก ๆ รุ่นใหม่จึงมีความใฝ่ฝันและต้องการประกอบอาชีพนี้ที่ค่อนข้างเข้ากับโลกยุคใหม่ ไม่ต้องนั่งแต่ในออฟฟิศ ได้ทำงานด้วยท่องเที่ยวไปด้วย แถมมีรายได้ที่สูง

“ปัจจัยที่กล่าวมาทำให้สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯของเรากลายเป็นสาขายอดนิยม อีกประการก็คือ นักศึกษาที่เรียนจบจะได้บัตรมัคคุเทศก์โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานเป็นมัคคุเทศก์ได้เลยจึงทำให้เป็นที่สนใจของผู้เรียนมากขึ้น และอาชีพนี้จะยังเติบโตและขยายตลาดได้อีกมากมาย โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา ทั้งบุคลากรและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาอีกเป็นจำนนวนมาก จึงมั่นใจว่า สาขานี้เรียนไปแล้วมีงานทำ มีรายได้ที่ดีอย่างยาวนานแน่นอน”

นอกจากสาขายอดฮิตแล้ว ยังมีอีกหลายสาขาที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน อาทิ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคนสมัครล้นทุกปี หรือจะเป็นสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ สาขานี้จะผลิตบุคลากรเพื่อออกไปเป็นฝ่ายอำนวยการในสถานีตำรวจทั่วประเทศ ก็จะมีคนมาสมัครเยอะมากเช่นกัน แต่สาขานี้จะคัดคนที่เด่นด้านหน้าตา บุคลิกภาพเข้ามาเป็นอันดับแรก เพราะต้องออกไปทำงานที่รับใช้ให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับ หรือสาขาทางภาษาเช่นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนก็เป็นที่สนใจไม่น้อยเช่นเดียวกัน โดยด้านภาษานี้ก็จะมีอาจารย์เจ้าของภาษามาทำการสอน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่นการไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนเป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้นักศึกษาของเราจบออกมามีงานทำและมีศักยภาพความพร้อมเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจุดนี้อยากแนะนำเพิ่มเติมว่า การที่นักเรียนจะเลือกคณะ หรือสาขา รวมทั้งสถาบันที่จะเรียนนั้น ต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นโยบายการพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาสู่ระดับนานาชาติหรือระดับโลก รวมทั้งการทำงานของรุ่นพี่ ๆ ว่าจบมาแล้วมีงานทำและเป็นที่ต้องการของนายจ้างมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเรียนได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี”

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีฯแนะนำว่า มีหลายช่องทางในการสมัครเข้าเรียน เช่นการสอบตรง การแอดมิชชั่นส์ หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มีทุนการศึกษามอบให้ มีทุนเพชรสุนันทา ที่รับนักเรียนผลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป รับทุนเรียนปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก จบแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ หรือโครงการให้ทุนแก่นักเรียนจากชายแดนภาคใต้ ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาพัฒนาตนเอง และพบความสำเร็จอย่างเต็มที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปที่ http://hs.ssru.ac.th/  จะมีคำตอบให้น้อง ๆ ที่สนใจและมุ่งมั่นกันทุกคน
 
 
 
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ค. 60 13:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,177 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,177 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement