เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการJENESYS2017ดูงานที่ญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น

เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครง

กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture) Japan ASEAN Student Council 
 

คุณสมบัติ
 - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
- มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
- ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
-ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
- ไม่อยู่ในระหว่างขอรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
 - รับสมัครระหว่างวันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2560 โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับเป็นสำคัญ
จำนวนผู้สอบที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
- นิสิต นักศึกษา จำนวน 11 คน ที่ปรึกษา 1 คน 
 
สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร

กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850 - 7 ต่อ 178 หรือ 179 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ค. 60 21:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,528 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,528 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement