200ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้นศ.เรียนดี-ขาดทุนทรัพย์

ลบ แก้ไข
200 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้นศ.เรียนดี-ขาดทุนทรัพย์
200ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุน ในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ๆ ละ15,000.- บาท

โดยจำแนกเป็นทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 104 ทุน และทุนต่อเนื่องจาก ปีการศึกษา 2559 จำนวน 96 ทุน 
รายละเอียดทุน
1. เป็นนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใด ๆ
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

กำหนดการ
ห้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกพร้อมใบสมัครให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ส.ค. 60 21:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,248 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,248 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement