เอสโซ่เปิดให้70ทุนแก่นักศึกษาทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข
เอสโซ่เปิดให้ 70 ทุน แก่นักศึกษาทั่วประเทศ

เอสโซ่เปิดให้70ทุนแก่นัก

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 70 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2560
2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

การสมัคร
1. ใบสมัครกรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนบรรยายความจำเป็นและสาเหตุที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา 
2. รูปถ่าย (ติดใบสมัคร) จำนวน 1 ใบ
3.ใบแสดงผลการศึกษา
4.ยื่นผ่านคณะ/สำนักวิชาที่ศึกษาอยู่

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาในสถาบันที่นักศึกษาสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

.................
ภาพจาก Esso
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ส.ค. 60 11:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,312 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,312 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement