มีทุน!จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ลบ แก้ไข
มีทุน!จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

มีทุน!จุฬาฯเปิดรับหลักสู
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ผู้เรียน
 
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้หากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ/วันประกาศผลต่างๆ ให้หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง
คณะที่เปิดรับ
บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)    
คณะวิศวกรรมศาสตร์    
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์    
คณะรัฐศาสตร์    
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์    
คณะสัตวแพทยศาสตร์    
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์    
คณะนิติศาสตร์    
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
คณะพยาบาลศาสตร์            
คณะสหเวชศาสตร์          
คณะจิตวิทยา          
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา         
วิทยาลัยประชากรศาสตร์            
คณะครุศาสตร์            
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข         

การสมัคร
สมัครเข้าศึกษา 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

ทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัย

..................................

ที่มา- 
http://www.grad.chula.ac.th/
Graduate School Chulalongkorn University
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ส.ค. 60 21:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,092 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,092 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement