รามคำแหงเปิดให้ทุนเรียนดี-ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมเด่น

ลบ แก้ไข
รามคำแหงเปิดให้ทุนเรียนดี-ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมเด่น 
รามคำแหงเปิดให้ทุนเรียนด

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

-เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
-มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
-ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
-ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี
1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2559
2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/ 2559
2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
1.เป็นกรรมการหรือสมาชิกของฝ่าย อ.ศ.ม.ร.  ฝ่ายสภานักศึกษา  ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายกีฬา 
2.มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2559
3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน  หรือภาคพิเศษ
4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม  มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนเรียนดี สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่คณะที่ตนศึกษาอยู่
สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนกิจกรรม สามารถติดต่อรับใบสมัครที่ชมรมหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

ที่มาและดูเพิ่มเติม
ภาพจาก 
PR Ramkhamhaeng University
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.ย. 60 21:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 235 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 235 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement