อาชีวะ...จิตอาสา..ทำความดีเพื่อพ่อกว่า100 กิจกรรม

ลบ แก้ไข
อาชีวะ...จิตอาสา “ทำความดีเพื่อพ่อ” กว่า 100 กิจกรรม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อาชีวะ...จิตอาสา..ทำความ
          
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสากว่า 100 กิจกรรม และร่วมถวายงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ครู ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ
          
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน รวมกว่า 100 กิจกรรม ได้แก่

ประเภทซ่อม/สร้าง/ประดิษฐ์  กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทำดีเพื่อพ่อ, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถจักรยานยนต์, การซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ด้วยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, การผลิตกังหันน้ำ “Green energy” พลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ ตามรอยพ่อ, การบริการย้อมผ้าสีดำ กว่า 2 ล้านชิ้น และสอนวิธีการย้อมผ้าสีดำ, การประดิษฐ์ริบบิ้นผ้าสีดำ, ส่งต่อโบว์ริบบิ้นผ้าสีดำให้น้อง ๆ นักเรียน, การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์, ประดิษฐ์เครื่องทองน้อยถวายวัด และมอบให้สถานที่ราชการ, กิจกรรมประติมากรรม  “พ่อหลวงในดวงใจ” (ปั้นภาพนูนต่ำ), การทำพานพุ่มถวายสักการะ, การสร้างสรรค์ภาพพ่อด้วยเงินเหรียญ, การตอกตะปู 6,699 ตัว ภาพในหลวง ร.9,การบริการชุมชนตรวจสุขภาพฟรี, รวมพลังเทิดพระเกียรติ, จิตอาสางานฉลุ และขัดตกแต่งไม้พระโกศจันทน์ และหีบพระบรมศพจันทน์, จิตอาสาทำหน้าที่สลักดุนเฟื่องระย้าเงิน, การทำพระเมรุมาศจำลอง, การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน, การติดตั้งโทรทัศน์ชุมชน, การซ่อมโต๊ะเก้าอี้พระราชทานฯ, การทำความดีเพื่อพ่อ ตรวจ เช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์, การซ่อมโต๊ะเก้าอี้พระราชทานฯ, การสร้างฝายมีชีวิต, การซ่อมจักรยานพระราชทานฯ, การปรับภูมิทัศน์ทาสีซุ้มประตูวัด, จิตอาสาทาสีโรงเรียน และวัด,อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
 
ประเภทกิจกรรมพระราชกุศล การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อ ช่วยเหลือชุมชน, การรวมพลังแห่งความภักดี,  999,999 คน ปฏิญาณตน เพื่อพ่อ, การทำความดีเพื่อพ่อ, สัปดาห์พัฒนาเพื่อพ่อ, การวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 3,000 ภาพ,  กิจกรรม 5 ส. เพื่อพ่อ, กิจกรรมรวมพลังการศึกษาถวายอาลัยแด่พ่อ, สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ, การบริจาคโลหิต, การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ, จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ,  การรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย, บรรพชา-อุปสมบท พระสงฆ์ สามเณร บวชชีพราหมณ์  เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล, จิตอาสาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์, ลูกเสือทำดี เพื่อพ่อ, การปล่อยปลานิล 40,000 ตัว, ตามรอยพ่อ ร.9, การสอนอาชีพระยะสั้น, การปลูกป่าชายเลน, การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล, สวดมนต์ให้พ่อ, การบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร และครบรอบ 100 วัน, การสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศล, รวมพลังแห่งความภักดี, การถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน, ทำบุญออกพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, การทำบุญตักบาตร, ฝีมือชน คนทำดี สร้างฝายชะลอน้ำ
 
ประเภทบริการอื่น ๆ การให้บริการตกแต่งประดับผ้าให้กับหน่วยงานราชการ, อาชีวะปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ, การเพาะพันธุ์ไม้ดอกดาวเรืองสำหรับตกแต่งพระเมรุมาศ, การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน และสถานที่ราชการ, อาชีวะสมานฉันท์ แปรอักษร, การนำบุคลากรไปเคารพพระบรมศพฯ, ครูอาชีวะเปิดครัวอาชีวะบริการอาหารกล่อง, การทำขนมแจกจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, การเพาะฟักไข่ปลานิล เพื่อขยายจำนวนปลา, การจัดมหรสพวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย, รั้วกินได้ตามรอยพ่อ, โรงทานอาชีวศึกษาบริการอาหาร และน้ำดื่มในจังหวัดต่าง ๆ , การลงนามถวายความอาลัย, นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณฯ, การปลูกปอเทือง, จิตอาสางานจราจร, การพัฒนาแหล่งน้ำ, การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธ, ชาวอาชีวะมอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาให้แก่  น้อง ๆ นักเรียน, ประกวดหนังสั้นอาชีวศึกษาทำดีเพื่อพ่อ, ผลิต VTR การถวายบังคมเสด็จสู่สวรรคาลัย, กิจกรรมปลูกสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
 
ช่วงพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2560
สอศ. ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ซุ้ม บริเวณสี่แยก จ.ป.ร. และสะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องกระจายเสียง โดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
การจัดรถเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์ไปส่งยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม จำนวน 3 คัน โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
การจัดรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน จำนวน 2 คัน โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
การให้บริการอาหาร น้ำดื่ม และอาหารว่าง  โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
และ การแจกพัดคลายร้อน ผลิตโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จะมาให้บริการดูแลเรื่องความสะอาดโดยรอบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสี่แยก จ.ป.ร. และสะพานมัฆวานรังสรรค์ ส่วนอาคาร สอศ. ที่ตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด หน่วยพยาบาล และสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร และพักผ่อน นอกจากนี้ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมเป็นจิตอาสา พร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างเต็มที่อีกด้วย
                                                 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ต.ค. 60 13:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 803 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 803 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง