ทุนนักศึกษาฝึกงานกับ​บริษัทเชฟรอน

ลบ แก้ไข
ทุนนักศึกษาฝึกงานกับ​บริษัทเชฟรอน

ทุนนักศึกษาฝึกงานกับ​บริ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน
-
ความรู้ในธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
-ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง
-เบี้ยเลี้ยงรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)
-ประกาศนียบัตร

รายละเอียดโครงการ
โครงการ Summer Internship โดยฝึกงานในส่วนงาน Petroleum Engineering, Facilities Engineering, Drilling & Completion Engineering (Engineering Functions) และ Earth Sciences

คุณสมบัติ
-
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า วัดคุมฯ และภาควิชาธรณีวิทยา
-มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีภาวะความเป็นผู้นำ
-การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

โครงการ Summer Internship โดยฝึกงานในส่วนงานด้านงานสนับสนุน (Support Functions)

คุณสมบัติ
-
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีภาวะความเป็นผู้นำ
-การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
 
ระยะเวลาการคัดเลือกนิสิตและนักศึกษา
กำหนดการระยะเวลา
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์:วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
ขั้นตอนการคัดเลือก:พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก:มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาการฝึกงาน:มิถุนายน – กรกฎาคม 2561
 
วิธีการสมัคร

เข้าไปในเว็บไซต์ของทางบริษัทผ่านทางลิงค์
ในหน้าต่าง Job Opportunities ด้านซ้ายมือ เลือก “Asia” สำหรับ Continent และ “Thailand” สำหรับ Posting Country กด Search Jobs
สาขาต่างๆในการฝึกงานจะปรากฏขึ้นมาให้เห็น (สังเกตว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า “2018 Internship”)
เลือกสาขาในการฝึกงานที่สนใจ (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง)
กดสมัคร ระบบจะให้น้องนิสิตนักศึกษาสร้าง account ส่วนตัว
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางลิงค์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเตรียม Resume และสำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัยฉบับล่าสุดแนบมาด้วย
กรอกข้อมูลต่างๆในระบบพร้อมทั้งแนบเอกสารด้านบนให้ครบถ้วน
นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัทสามารถส่งเอกสารและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัคร

ใบสมัคร คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงใบสมัคร Save as พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ตามตัวอย่างดังนี้ ApplyIntern_Applicant’s Name & Surname
ประวัติย่อ (Resume)
สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ THHRSSRecruitment@chevron.com

อนึ่ง บริษัทเชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคน
บริษัทเชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ที่http://careers.chevron.com
 

ที่มา -http://www.chevronthailand.com/
ภาพประกอบจาก - www.fool.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ต.ค. 60 12:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 464 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 464 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement