ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพปี2561

ลบ แก้ไข

ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561
 ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ท

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ โดยเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

โดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ผลดี โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่

หากโครงการของคุณเข้าข่ายประเด็นสุขภาพเหล่านี้
-ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
-ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย
-สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
-การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
-สร้างเสริมสุขภาพจิต การประยุกต์ใช้หลักศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
-สุขภาวะทางเพศ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย
-สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา
-การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน
 
โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาอย่างน้อยต้องเข้าเกณฑ์ ดังนี้
-งบประมาณที่เสนอไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
-รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
-หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
-หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
-ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการและมีความน่าเชื่อถือ  
-ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆจากผู้เสนอโครงการ
-เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. สนับสนุน 
-มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน มีความต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 

ที่มาและดูข้อมูลต่อที่

http://www.thaihealth.or.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-3431500 โทรสาร 02-3431551
เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ต.ค. 60 22:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,935 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,935 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement