จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทยเปิดให้43ทุนคนมีศักยภาพสูง

ลบ แก้ไข
จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทย เปิดให้ 43 ทุนคนมีศักยภาพสูง

จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไ

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2561 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  
จํานวน 33 หน่วย รวม 43 ทุน

 2. กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 2.1 ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 2.2 ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ
 
3. ข้อผูกพนัในการรับทุน

 3.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 - 27 ธ.ค. 60 สมัครสอบ 
(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนก.พ.61
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 60 10:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,301 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,301 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement