มทร.ธัญบุรีเตรียมตั้งSmart Teacher Academyหวังพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอน

ลบ แก้ไข

มทร.ธัญบุรี เตรียมตั้ง Smart Teacher Academy
หวังพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอน
เด็กได้เรียนรู้แบบ Active Learning

มทร.ธัญบุรีเตรียมตั้งSma

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปี 2561 มทร.ธัญบุรี เตรียมที่จะจัดตั้งสถาบัน Smart Teacher Academy ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการเรียนการสอน โดยในเดือน ม.ค.2561 นี้ จะยื่นเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยฟินแลนด์ และนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ปี 2557 มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนที่ประเทศฟินแลนด์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบ CDIO ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งคณาจารย์จารย์

ที่เข้าร่วมโครงการ 500 คน ได้นำผลของการอบรมมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้แบบActive Learning หรือการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักศึกษาในปัจจุบัน ตอบโจทย์พฤติกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้มาก

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับสถาบัน Smart teacher Academy ที่จะเกิดขึ้นนี้ จะพัฒนาคณาจารย์ในกลุ่ม 9 ราชมงคล เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และอาจรวมไปถึงระดับประถมศึกษา โดยใน 2 กลุ่มนี้มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ที่ผ่านการอบรมไปอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ ซึ่งที่ผ่านมามีอาจารย์จากภายนอกขอเข้ารับการอบรมไปบ้างแล้ว ขณะเดียวกันสถาบันดังกล่าวยังจะเป็นแหล่งวิจัยการเรียนการสอน โดยนำเคสต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปวิจัย เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งครูและนักเรียน

“ต้องยอมรับว่า การเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่ใช่มีแต่เฉพาะในห้องเท่านั้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน โดยครู อาจารย์มีหน้าที่เป็นโค้ช ซึ่งการส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ทำให้เข้าใจว่า ว่าการเรียนการสอนที่ปฏิรูปการศึกษาแท้จริง นอกจากปฏิรูปหลักสูตรแล้วต้องปฏิรูปการเรียนการสอนและการประเมินด้วย โดยการเรียนการสอนมุ่งทำกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ให้เด็กมาฟัง หรือเรียนจาก Power Point แต่เด็กต่างคณะสามารถทำโครงงานร่วมกัน ซึ่งวิธีเหล่านี้ตอบโจทย์ช่วยให้เด็กเรียนรู้มากกว่าหลักสูตรทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างแท้จริง” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว.

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 60 21:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 894 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 894 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง