106ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
106 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ

106ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
 
1. ทุนที่รับสมัครสอบ
จํานวน 104 หน่วย รวม 106 ทุน

 2. ข้อผูกพันในการรับทุน
 
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 
2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

ดูเอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 พ.ย. 60 21:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,148 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,148 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement