ทะลัก!!รับทั้งปีแค่8พัน..แต่รอบแรกแห่สมัคร"สวนสุนันทา"กว่า12,000คนแล้ว

ลบ แก้ไข

ทะลัก!!รับทั้งปีแค่8พันแต่รอบแรกแห่สมัคร"สวนสุนันทา"กว่า12,000คนแล้ว

ทะลัก!!รับทั้งปีแค่8พัน.

นักเรียนไทยวางใจมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 แห่สมัครทะลัก แค่รอบแรกทะลุกว่า 12,000 คนแล้ว ในขณะที่แผนการรับตลอดปีทั้ง 5 รอบ สามารถรับได้แค่ 8,000 คนเท่านั้น “ครุศาสตร์” ยังยอดฮิตอันดับ 1 รับได้แค่ 420 คน  แต่สมัครแล้วกว่า 4,500 คน อธิการ”ฤาเดช” ยันส่งผลดีต่อคุณภาพบัณฑิตโดยตรง เพราะมหาวิทยาลัยมีโอกาสคัดคนเก่ง มีคุณภาพ เข้ามาพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561  มร.สส.ได้กำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รวมประมาณ 8,000 คน ในขณะที่มียอดผู้สมัครรอบที่ 1 (portfolio) เกินเป้าที่ตั้งไว้  ขณะนี้มีจำนวน 12,846 คน

คณะที่มียอดผู้สมัครทะลุเป้า ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มียอดจำนวนผู้สมัครสูงถึง 4,552 คน  รับได้เพียง 420 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจำนวนผู้สมัคร 740 คน รับได้จำนวน 720 คน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครจำนวน  2,249 คน  จำนวนรับตามแผน เพียง 1,565 คน  คณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้สมัครจำนวน  563 คน  รับได้เพียง  420  คน  คณะวิทยาการจัดการ  มีผู้สมัครจำนวน  2,179  คน รับตามแผนได้เพียง 1,335 คน  วิทยาลัยนานาชาติ  มีผู้สมัครจำนวน  466 คน  รับได้เพียง  390 คน   และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มีผู้สมัครจำนวน  553 คน  รับได้เพียง  420 คน  

ทั้งนี้  จำนวนผู้สมัครทั้งหมดนี้ยังไม่รวมที่จะมีผู้สมัครในรอบที่ 2 (portfolio) ซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 รวมไปถึงรอบโควตา (Quota)  ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และประเภททุนเพชรสุนันทา / รอบรับตรงระบบ TCAS / รอบ Admission  และรอบรับตรงอิสระ อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สมัครอีกราวจำนวนกว่าหลายหมื่นคน

ภาพรวมแม้จะทะลุเป้าตามแผนการรับที่กำหนดไว้ แต่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมีโอกาสคัดคนเก่ง มีคุณภาพ เข้าศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตโดยตรง โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์ที่รับนักศึกษารวม 6 สาขาแค่ 420 คนต่อปีเท่านั้น เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นอกจากนี้ มร.สส.ยังศึกษาข้อมูลทิศทางและแนวโน้มความต้องการของสาขาวิชาตางๆ ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี รวมถึงแนวโน้มทางประชากรศาสตร์ ภาพรวมของผู้เรียนอุดมศึกษา และสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานในวิชาชีพอื่นๆ อยู่ตลอดเวลาจนทราบว่าสาขาวิชาเป็นจุดแข็งควรส่งเสริม สาขาไหนต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป

สำหรับรอบที่ 2 (portfolio) ซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง www.ssru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-160-1023 หรือที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160 – 1380

.......................................................
อรวรรณ สุขมา
: รายงาน
ภาพ 
มุมเล็กๆ เด็กสวนสุนันทา
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 พ.ย. 60 22:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,383 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,383 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง