จำเป็นหรือไม่ที่ครูไทยต้องเรียน5ปี

ลบ แก้ไข
จำเป็นหรือไม่ที่ครูไทยต้องเรียน 5 ปีเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้ามาเป็นครู โดยประกอบไปด้วย 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาของวิชาชีพครู ที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ และมีแนวโน้มขาดแคลนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการเปิดรับสมัครครูเพิ่มเติม โดยขยายโอกาสให้กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีจากทุกคณะวิชาด้วย แต่ข้อชวนคิดอยู่ที่หลักสูตร 5 ปี ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยตรง เช่น วิชาการสังเกตการสอน จิตวิทยาและการแนะแนว ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร ทั้งยังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ปี เพิ่มเติมด้วย

ประเด็นต่อมาท่านได้พูดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา นั่นคือการวิเคราะห์พื้นที่แต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ หากพื้นที่ใดมีนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี เพียงพอก็ไม่ต้องนำนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้าไปแข่งขัน ในกรณีที่พื้นที่ใดขาดแคลนนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ก็ให้นำนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้าไปเพิ่มเติม
 
ประการสุดท้ายอาจารย์ท่านเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาครูที่มีอยู่แล้วให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และในด้านข้อสอบที่นำมาสอบควรเป็นข้อสอบที่วัดถึงสมรรถนะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้ได้ครูที่มีคุณภาพที่แท้จริง ทั้งยังต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสนามสอบด้วยการวัดทั้งระดับความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคลาการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต
………………………………….
บทความโดย...นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ย. 60 15:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,538 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,538 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง