ทุนเพชรสุนันทาเปิดระบบรับสมัคร!!มอบ18ทุนหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์

ลบ แก้ไข
ทุนเพชรสุนันทาเปิดระบบรับสมัคร!! มอบ18ทุนหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์

ทุนเพชรสุนันทามาแล้ว!!มอ

1 ธันวานี้เปิดระบบกันแล้ว "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เปิดระบบรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2561"  ปีนี้มอบให้ 18 ทุนเรียนปริญญาตรี พร้อมมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก รองอธิการยันส่งเสริมให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก วางเป้าหมายให้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป

ทั้งนี้ระบบรับสมัครจะเริ่มเปิดในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561  


โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา) และหลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา) ประจำปีการศึกษา 2561 

การคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 18 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาค ดังนี้
1.3.1 ภาคกลาง ได้แก่กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัย สุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี
 1.3.2 ภาคตะวันตก ได้แก่ตาก กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
1.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
1.3.4 ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานีชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และกระบี่
1.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี
1.7 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จนจบหลักสูตร
1.8 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
 


    

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยกับทีมข่าว Eduzones ว่ามหาวิทยาลัยกำลังเร่งสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยฯยังคงยกระดับทุนเพชรสุนันทาที่คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้นเช่นเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงตั้งเป้าหมายที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกันอัตราไว้ให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเพชรสุนันทาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  โดยจะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนเพชรสุนันทา
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 พ.ย. 60 14:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,514 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,514 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง