งานวิจัยมทร.ธัญบุรีสร้างชื่อกวาดเหรียญทอง2เวทีนานาชาติ

ลบ แก้ไข
งานวิจัย มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อกวาดเหรียญทอง 2 เวทีนานาชาติ

 
งานวิจัยอาจารย์ มทร.ธัญบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเวทีนานาชาติ ได้แก่ งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ที่ ประเทศโครเอเชีย และงาน “Seoul International Invention Fair 2017” ที่ ประเทศเกาหลีใต้ ผลปรากฏว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี สามารถคว้ารางวัลมาได้เป็นจำนวนมาก

โดยงาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 ผลงาน คว้ารางวัลมาได้ 10 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล โดยรางวัลเหรียญทองจากผลงานแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปประหยัดพลังงานทางเลือกใหม่ ของผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผลงานออกแบบและสร้างเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อย โดยเทคนิคการประมวลผลภาพ ของผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษ INOVA BEST CIVIL ENGINEERING INVENTION ด้วย , ผลงานหลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรส สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ ของผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผลงานการพัฒนาและแปรรูปข้าวผงโปรตีนสูงเสริมซินไบโอติกส์ ของน.ส.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  , ผลงานแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ ของน.ส.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แพทย์ไทยรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
.............................................


อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนเหรียญเงิน จากผลงานการพัฒนาเครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง ของรศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผลงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ จากการสัมผัสและกลิ่นจากสิ่งพิมพ์ ของผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผลงานแผ่นซีเมนต์ละมุนทางเลือกใหม่ ของผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่านด้วย

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่งาน “Seoul International Invention Fair 2017” รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมเสื้อคลุมสองมิติของ น.ส.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ , ผลงานเรื่อง นิธิปัญญา : ปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม ของ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ , ผลงานเรื่อง เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดผสมกระเทียมและข่าเพื่อบรรเทาอาการติดเชื้อแคนดิดา ของ น.ส.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ยังคว้ารางวัล Diploma จาก National University of Science and Technology “MISIS”ประเทศรัสเซีย เพิ่มอีก 1รางวัลด้วย , ขณะที่นายประชุม  คำพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 4 เหรียญทอง จากผลงานเรื่อง เฮมพ์แอนด์โทะแบคโคเฟรนลี่ : นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานยาสูบ ,ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย ,ผลงานเรื่อง “ลาวาวอลล์ : วัสดุมวลเบาจากเศษฝุ่นหินของเหมืองแร่ภูเขาไฟ” และผลงานเรื่อง พี.ที.บล็อก : บล็อกก่อผนังไร้ปูนก่อ-ฉาบ ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันเสียงและความร้อนในตัวเอง” นอกจากนี้ผลงานเรื่อง กังหันลมความเร็วลมต่ำลูกผสมวินด์มิลและวินด์เทอร์ไบน์ ของผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินด้วย

“การที่ผลงานวิจัยของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนางานวิจัยของชาติไปสู่เวทีระดับโลก  เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์ให้ได้รับรู้ข้อมูลว่างานที่นำเสนอตรงตามเทรนด์โลกหรือไม่ นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานวิจัยของสถาบันอื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดหรือเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการในการทำงานร่วมกับสาขาหรือภาควิชาอื่น ๆ ของสถาบัน โดยงานวิจัยของมทร.ธัญบุรีในขณะนี้อาจารย์มีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะหรือ ภาควิชา รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาซื้อผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ สามารถสร้าง SMEใน ประเทศให้แข่งขันในเวทีโลกได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไม่ใช่จะส่งผลดีต่ออาจารย์และ มหาวิทยาลัยเท่านั้น นักศึกษาเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย เพราะประสบการณ์ที่อาจารย์ได้พบเห็นจะถูกนำมาประยุกต์ในการสอนให้กับนักศึกษาหรืออาจมอบหมายให้ทำเป็นผลงาน(Project)ก่อนสำเร็จการศึกษาด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ธ.ค. 60 20:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 991 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 991 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง