​ทุนUWC2561ให้นักเรียนมัธยมเรียนต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข


ทุน UWC 2561 ให้นักเรียนมัธยมเรียนต่อต่างประเทศ

​ทุนUWC2561ให้นักเรียนมั

ทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดทุนการศึกษา United World Colleges ประจำปี 2561

หน่วยที่ 1, 2
UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร 

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 2 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 30,000 ปอนด์ (GBP)

หน่วยที่ 3
Pearson College UWC เมือง Victoria ประเทศ​แคนาดา

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 27,500 ดอลลาร์ แคนาดา (CAD)

หน่วยที่ 4
Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 40,150 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 5
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน*
โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 155,000 ดอลลาร์​ ฮ่องกง (HKD)

หน่วยที่ 6
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 310,000 ดอลลาร์​ ฮ่องกง (HKD)

หน่วยที่ 7
UWC Red Cross Nordic เมือง Fjaler ประเทศนอร์เวย์

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
 *เนื่องด้วยนโยบายที่ทางโรงเรียนกําหนด ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก ทาง Mercy Centre จะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนหน่วยนี้ก่อนผู้สมัครท่านอื่น

หน่วยที่ 8
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย 

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 17,700 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 9
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย 

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 29,500 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หน่วยที่ 10
Robert Bosch UWC เมือง Freiburg im Breisgau ประเทศเยอรมนี 

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง
ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ 

หน่วยที่ 11
UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง  
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อปี 252,913 หยวน (RMB)

หน่วยที่ 12, 13
UWC Thailand จังหวัด ภูเก็ต ประเทศไทย 

พร้อมทุนการศึกษา 2 ทุน* โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

* ทุนที่ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง หมายถึง โรงเรียนจะพิจารณาความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับทุนช่วยเหลือโดยหากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะให้ทุนในจำนวนที่ทำให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ระบุในตาราง แต่หากโรงเรียนเห็นว่าผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม โรงเรียนอาจพิจารณาให้ทุนในจำนวนที่น้อยลง
* ในกรณีที่ทุนที่ได้รับไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เที่ยวบินไป-กลับ และการเดินทางไปยังโรงเรียน) ประกันภัย และเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2561 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-มีสัญชาติไทย 
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) 
-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
-ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2543 – 1 กันยายน 2545 เท่านั้น 
-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

..........................
ที่มาและดูข้อมูลต่อที่ http://www.th.uwc.org
ภาพ allstarhotels.com.au

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 60 10:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,976 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,976 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement