เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,191 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,499,702 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 630 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนแจกทุนวิจัยมะเร็งเต้านม

ลบ แก้ไข

หนุนทำวิจัยมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี
 
แกล็กโซสมิทไคล์น หรือ จีเอสเค ประกาศเปิดตัว “ทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม” ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่ไม่ใช่งานวิจัยทางคลีนิคเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ให้แก่ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย มูลค่าเงินสนับสนุนสูงสุด  250,000 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 9,000,000 บาท)ต่องานวิจัย และมีจำนวน 6-8 โครงการวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนในปี 2552  โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีนอกเหนือจากประเทศแถบยุโรปและอเมริกา (Non-Caucasian) ซึ่งได้แก่ กลุ่มประชากรประเทศแถบเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 
ทั้งนี้ พญ.สุเนตรา ชินะผา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค เปิดเผยว่า “ทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม หรือ GSK ERI (GSK o­ncology International Ethnic Research Initiative) ถือได้ว่าเป็นทุนวิจัยนานาชาติ ที่มุ่งเน้นในการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีนอกเหนือประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนการเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ในระยะลุกลามมากขึ้น ในขณะที่ ปัจจุบันยังขาดงานวิจัยพื้นฐานเรื่องมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีดังกล่าว”
 
 “กว่า 50 ปีมาแล้ว ที่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมขึ้นมากมายหลายโครงการ  ซึ่งผลงานวิจัยส่วนใหญ่ทำการศึกษากับสตรีในกลุ่มประเทศซีกโลกตะวันตก ทั้งที่ยังมีกลุ่มสตรีเชื้อชาติอื่นๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบว่า สตรีในประเทศกำลังพัฒนา มีอัตราผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น งานวิจัยที่มาจากโครงการ ทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม จะมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆ  รวมถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในสตรีเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว ทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นด้วย”
 
สำหรับทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม (GSK ERI) จะมอบให้กับผู้ทำงานวิจัยในเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ได้แก่ ระบาดวิทยาของมะเร็งเต้านม, การประเมินความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม, หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนให้เกิดมะเร็งเต้านม และงานวิจัยที่ไม่ใช่งานวิจัยทางคลินิกแง่มุมอื่นๆ ที่จะพัฒนาทางแก้ปัญหาที่มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีที่ไม่ใช่เชื้อชาติอเมริกันและยุโรป
 
“จีเอสเค จะมอบทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม (GSK ERI) ซึ่งมีมูลค่าทุนละประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 6 – 8 ทุนต่อปี โดยขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัยฯ (Letter of intent) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล GSK ERI  หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-3037 หรือ ที่อีเมล์ ittichai.x.vatchareecoup@gsk.com”
 
          “มะเร็งเต้านม นับได้ว่าเป็นมะเร็งร้าย พบในสตรีไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขดังกล่าว จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม และขอเชิญชวนให้นักวิจัยชาวไทยสมัครรับทุนดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากมายในการค้นพบและพัฒนาให้เกิดความรู้เรื่องโรคดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตรีไทย” พญ.สุเนตรา กล่าวในท้ายที่สุด
 
จีเอสเค ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ริเริ่มการให้ทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม (GSK ERI) เพื่อตอบรับความต้องการงานวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงในด้านโรคมะเร็งเต้านม ในกลุ่มประชากรที่มีเชื้อชาติหลากหลาย โดยการพิจารณาผลงานวิจัยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและมีจรรยาบรรณ ภายใต้คณะกรรมการทำงานผู้เชี่ยวชาญอิสระนานาชาติตั้งแต่รอบคัดเลือกจนเข้าสู่รอบตัดสินสุดท้าย โดยที่บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนใด ๆ ในการพิจารณาหรือให้ความคิดเห็นทั้งสิ้น
 
          สำหรับทุนจีเอสเค เพื่อการวิจัยเรื่องมะเร็งเต้านม (GSK ERI) ได้เปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 โดยมีผู้ส่งงานวิจัยจำนวน 23 ผลงานจาก 14 ประเทศทั่วโลก 
 
          แกล็กโซสมิทไคล์น หรือ จีเอสเค เป็นบริษัทผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพระดับโลก ด้วยปณิธานในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำกิจกรรมได้มากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น โดยได้ให้ความร่วมมือกับศูนย์มะเร็งในการศึกษาวิจัย นวัตกรรม เพื่อการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งกว่า 160 แห่งทั่วโลก

__________________________________________

อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จ...เป็นคู่มือคว้าโอกาสทางการศึกษาได้ฟรี

กับ Eduzones Journal รายเดือน

พิเศษสุด สมัครเป็นสมาชิกฟรี 1 ปี เพียงเสียค่าส่งไปรษณีย์เล่มละ 20บาท เท่านั้น...

สมัครด่วน ที่ http://magazine.eduzones.com/page.php?page=magregis.php

หรืออีเมล์ sakrapee@eduzones.com

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มี.ค. 52 11:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,502 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,502 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์