จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่นำSSRU Active MOOCระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้คู่ลงมือปฏิบัติจริง

ลบ แก้ไข
จีอี สวนสุนันทา รุกครั้งใหญ่นำ SSRU Active MOOC
ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง


 จีอีสวนสุนันทารุกครั้งให

สวนสุนันทาเร่งพัฒนาครั้งใหญ่อีกรอบกับระบบการเรียนการสอนจีอี  หลังปฏิวัติในรูปแบบใหม่มากว่า 1 ปี เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบใหม่มาใช้ ประเดิมเทอม 2/2561 นี้ เน้นให้เรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ผอ.สำนักฯชี้ช่วยแก้ปัญหาเรียนไม่สนุก ยันไม่เป็นวิชาฉุดรั้งเกรด เผยสถิตินักศึกษาส่วนใหญ่สอบผ่านฉลุยกว่า 96 % ย้ำยังมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมิติในการมองโลกที่ดี  พร้อมขนคนดังหลากหลายสาขาร่วมบรรยายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

 จีอีสวนสุนันทารุกครั้งให

ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปหรือจีอี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดเผยว่า  หลังจากที่หมวดวิชาจีอีของสวนสุนันทา  ได้มีการปฏิวัติระบบการเรียนการสอนครั้งใหญ่  โดยเปลี่ยนระบบจากการที่ให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอนมาเป็นผู้จัดการความรู้ในห้องเรียน  เน้นการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนวิชาจีอีให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน  รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะของการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองต่อโลกและชีวิตในทางที่ดี  ศึกษาจากประสบการณ์จริงที่สำเร็จและล้มเหลวของตัวแบบ  และประการสำคัญ  การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง  ไม่เน้นการคร่ำเคร่งการท่องจำตำราจากหนังสือเพียงอย่างเดียว สาเหตุที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมามีนักศึกษาเป็นจำนวนมากร้องเรียนว่าวิชาที่เรียนอย่างเคร่งเครียด ไม่สนุก  ไม่สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน  และผลลัพธ์ในแต่ละภาคเรียนก็เป็นวิชาที่ฉุดรั้งเกรด  นักศึกษาได้คะแนนระดับดีและเอฟเป็นจำนวนมาก  หลายคนต้องรีไทร์ในขณะที่อีกหลายคนไม่ได้รับเกียรตินิยมทั้งๆ  ที่เรียนวิชาเอกได้อย่างดีเยี่ยม
        
ผู้อำนวยการสำนักจีอีกล่าวอีกว่า  จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผ่านมากว่า 1 ปี เรามีการติดตามประเมินผลและสรุปข้อดีข้อด้อยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลที่น่าพอใจ นักศึกษาส่วนใหญ่สอบผ่านถึง 96% มีเพียงส่วนน้อยที่ยังต้องปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าจีอีไม่ใช่วิชาฉุดเกรดอย่างที่บางคนเข้าใจกัน แต่เรายังไม่หยุดนิ่งเพียงแค่นี้ โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤาเดช