รัฐบาลไทยเปิดให้75ทุนไปฝึกอบรมในประเทศ-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
รัฐบาลไทยเปิดให้ 75ทุน ไปฝึกอบรมในประเทศ-ต่างประเทศ

รัฐบาลไทยเปิดให้75ทุนไปฝ

สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับใน 4 โครงการทุน จำนวนทั้งสิ้น 75 ทุนการศึกษา

1.ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษ)

หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 15 ทุน
ณ ประเทศไทย และต่างประเทศ
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

2.ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ)
หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการ
จำนวน 15 ทุน
ณ ต่างประเทศ
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

3.ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้นำ
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ , New Wave , HiPPS
จำนวน 30 ทุน
ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

4.ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advanced Public Management and Leadership)
หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะเป็นผู้นำ
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญพิเศษ ที่เคยได้รับทุน Talent Network
จำนวน 15 ทุน
ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ม.ค. 61 20:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,297 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,297 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง