องค์กรศาสนาอินโดนีเซียเปิดให้ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี

ลบ แก้ไข

องค์กรศาสนาอินโดนีเซียเปิดให้ทุนเด็กไทยไปเรียนต่อปริญญาตรี

องค์กรศาสนาอินโดนีเซียเป

ชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ MEDAT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนระดับปริญญาตรี ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2018 แล้ว

เปิดรับสมัครจนถึง : วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

#คุณสมบัติผู้สมัคร
• ต้องมีสัญชาติไทย
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย 
• ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
• ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด
• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า(ซานาวีย์, ปวช, กศน. )
• ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
• ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย หรือภาษาอาหรับ พอใช้ได้
• ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
• ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย
• ผู้สมัครต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักรไทย

#หลักฐานการรับสมัคร 
• สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา 
• สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
• สำเนาบัตรประชาชน 
• สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) 
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
• สำเนาใบชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Payment) 
• รูปถ่าย 1 รูป 
* หากผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) และใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม

#ใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/N01WkIxz1pQbrfYt2

ติดต่อสอบถาม ที่เฟซบุ้ค : ชมรมพัฒนาพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย-Medat

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ม.ค. 61 13:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 869 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 869 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง