เปิดรับสมัครทุนป.โท-เอกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลบ แก้ไข

เปิดรับสมัครทุนป.โท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เปิดรับสมัครทุนป.โท-เอกด

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา โท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561


มีทุนให้กับนักศึกษาทุกคน 

1. ทุนเต็มจำนวน มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 
ป.โท เดือนละ 10,000 บาท ป.เอก 13,000 บาท


2. ทุนบางส่วน ครอบคลุมค่าเทอมค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร


3. ทุนวิจัย ได้ทุกคน 
ป.เอก 290,000 บาท ป.โท 75,000-135,000 บาท


หลักสูตรนานาชาติ
PhD / MPhil / MSc 
- Energy Technology
- Environmental Technology

MEng / MSc
- Energy Technology & Management
- Environmental Technology & Management


ติดต่อสอบถาม โทร 02-470 8338 
เว็บไซต์

http://www.jgsee.kmutt.ac.th/v2/detail.php?content_id=14