เฉพาะเด็กไทย!รุ่นปี2018มอบ120ทุนไปเรียนต่อประเทศจีน

ลบ แก้ไข
เฉพาะเด็กไทย!รุ่นปี2018มอบ120ทุนไปเรียนต่อประเทศจีน

เฉพาะเด็กไทย!รุ่นปี2018ม

โครงการมอบทุนให้นักเรียน นักศึกษาชาวไทยไปเรียนต่อที่ประเทศจีนยังคงดำเนินเปิดรับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 นี้ เริ่มทำการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ในปีนี้ยังมอบให้ถึง 120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาท มอบให้เด็กไทยโดยเฉพาะ เพียงชำระค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น

ประเภทของทุน

หมายเหตุ ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

2. China Pharmaceutical University

4. Nanjing University of Information Science & Technology

1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

3. ปริญญาตรี

4. ปริญญาโท

5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 ( หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี )

1. ใบสมัครของศูนย์ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 6 ใบ

5. ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2018 ภาคกันยายน

4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2. การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5. การตลาด ( Marketing )
6. การสอน ( Teaching )
7. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8. การโฆษณา ( Advertising )
9. การเงินและการคลัง ( Finance )

ปริญญาโท ( บรรยายจีน )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )

หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

โทร. 0-2255-4084-5, 086-3077574 เว็บไซต์ www.wlc2china.com

..................................
ภาพจาก -
http://en.nuist.edu.cn/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.พ. 61 13:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,140 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,140 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง