23ทุนธนาคารกรุงเทพเปิดแล้ว!ให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข

23ทุนธนาคารกรุงเทพเปิดแล้ว!ให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ

 23ทุนธนาคารกรุงเทพเปิดแ

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2561 เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 เมษายน 2561

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน 

รายละเอียดทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)   
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
    กระทำโดยประมาท 
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร 
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6 
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน 
    และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆที่มา http://www.bangkokbank.com
 
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 61 10:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,421 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,421 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement