ให้ทุนระดับป.ตรี-เอกทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลบ แก้ไข
ให้ทุนระดับป.ตรี-เอกทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ให้ทุนระดับป.ตรี-เอกทำวิ

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาในประเทศแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการศึกษาวิจัยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน 

การสมัครรับทุนการศึกษา

ข้อ 1. ให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ โดยมีหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุการวิจัย จากสถาบันการศึกษาที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือเทียบเท่า

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2561

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ สนพ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่12 เมษายน 2561จะไม่ได้รับการพิจารณา

ข้อ 2. เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDF/research61/Announce.pdf
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 มี.ค. 61 21:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,142 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,142 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement