ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศด้านพลังงาน

ลบ แก้ไข
ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศด้านพลังงาน
ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองทุนเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน 

การสมัครรับทุนการศึกษา

-ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาแจ้งความจำนง โดยยื่น ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ สนพ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ส่งหลังวันที่12 เมษายน 2561จะไม่ได้รับการพิจารณา

-เมื่อ ผอ.สนพ. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนแล้ว จะแจ้งผลการจัดสรรทุนให้หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนทราบต่อไป

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.eppo.go.th/images/encon/scholarship-out/Ab61-2-Announce.pdf
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มี.ค. 61 20:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,732 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,732 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement