คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทารับรางวัลศิษยเก่าดีเด่น

ลบ แก้ไข
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทารับรางวัลศิษยเก่าดีเด่น
       ชูเป็นแบบอย่างให้กับสังคมและคนรุ่นใหม่


คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ยกบุคคลทรงคุณค่าเป็นแบบอย่างคนรุ่นใหม่ ทำคุณประโยขน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร" สร้างผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นรับรางวัลในปีนี้ด้วย

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
นางสาวพรรณวิภา บูรณดิลก (วิทยาลัยนานาชาติ
นายพงศ์รัฐ พลาพงศ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายอภิชาต วรรณกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
นายธิตินัย พาติกบุตร เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) (คณะนิติศาสตร์)
นายชุณหพร สมิตสุวรรณ (คณะบัญชี)
พ.อ.(พิเศษ) ดร. ธนาธิป สว่างแสง (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ)
นายศักดา คล้ายร่มไทร (คณะนิติศาสตร์)
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
โดยเมื่อวันที่ 10มี.ค.ที่ผ่านมา ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้มีผู้ได้รับคัดเลือก เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่เป็นแบบอย่างประสบความสำเร็จในอาชีพ และทำคุณประโยขน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ซึ่งทางมหาลัยศรีปทุมได้ทำพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ อาทิ พ.อ.(พิเศษ) ธนาธิป สว่างแสง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อดีตศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขา sport & entertain ,คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร"  พร้อมผู้ทรงคุณในหลากหลายสาขา รวมทั้งหมด 8 ท่านร่วมรับรางวัล ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภณร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวว่า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิษยเก่าที่เป็นแบบอย่าง ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านการทำงานและสังคม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและเยาวชน คนรุ่นใหม่ สมควรยึดเป็นแบบอย่าง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง ม.ศรีปทุมได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งในส่วนของกีฬาทุกประเภท ซึ่งได้ให้ความสำคัญสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถ จนก้าวเข้าสู่ทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติมามากมาย วันนี้จึงเป็นโอกาสดีและมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทางมหาลัยศรีปทุมเป็นส่วนสำคัญในการผลิตนักศึกษาและบุคลากรสำคัญในด้านวงการกีฬา และทุกสาขาอาชีพ

................................................
ข้อมูล pr ศรีปทุม
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 61 10:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 744 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 744 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง