เปิดให้ทุนวิจัยBRAND’S Health Research Awards 2018

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 

เปิดให้ทุนวิจัยBRAND’S H

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018

โครงการนี้เป็นการให้ทุนการศึกษาประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ ทั่วไป
 

ทางโครงการฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจขอรับทุน โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์ม จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 1ชุด) มายังสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.brandsworld.co.th/
 
ใบสมัคร
http://www.brandsworld.co.th/content/dam/brands/thailand/whats-new/Events/brands-health-research-award-2018/Info_BRANDS%20Health%20Research%20Awards%202018.pdf