ให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา

ลบ แก้ไข

ให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา

ให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพน

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่มีผลสืบเนื่องถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา จำนวน 3 ทุน

เงื่อนไขการขอทุน

1. ข้อเสนอการรับทุนจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นไปตามรูปแบบการขอรับทุนสนับสนุนที่แนบท้ายประกาศนี้
2. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
4. วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
5. ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา

   พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งข้อเสนอการขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าวทางไปรษณีย์มายัง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพฯ 10100 หรือ ทาง email address ที่ chatbongkoch@kpi.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

จะประกาศผลผู้เสนอวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนภายในวันที่  30 เมษายน 2561 ทาง website : www.kpi.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทรศัพท์ 02-280-3413-4  โทรสาร 02-281-6820

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มี.ค. 61 22:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 760 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 760 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement