วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ม.รังสิตเปิดให้ทุนเรียนดี50%

ลบ แก้ไข

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตเปิดให้ทุนเรียนดี 50%

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ม.รัง
 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนเรียนดี 50% (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 61

หลักสูตรที่เปิดรับ
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์องค์รวม)
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกคณะและสาขาวิชา
-มีผลการเรียน (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25

รับและยื่นใบสมัครได้ที่:
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 
โทร.0-2997-2222 ต่อ 4005, 4182-3
จันทร์-ศุกร์ (ตึก 11 ชั้น 2) เวลา 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ (ตึก 11 ชั้น 3) เวลา 08.30-16.30 น.

Download ใบสมัครได้ที่: 
http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
http://grad.rsu.ac.th/
โทร: 02-997-2222 ต่อ 4729, 4005
อีเมล: gradcommarts.rsu@gmail.com