เปิดให้ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม(SuRF)รอบที่2/2561

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 2/2561
 
เปิดให้ทุนเสริมสร้างงานว
 
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ 
2. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 
3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)
 
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 
ช่วงเวลาการรับสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ ตามแต่ละทุน ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 (กำหนดส่งแหล่งทุน-20 เมษายน 2561)
กลุ่มสาขาที่สนับสนุน  :    แยกสาขาตามแต่ละทุน
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่  :   โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร   นางสาวกษมา  จันทรทิพย์ โทร. 9621 
 
รายละเอียดโครงการ  : 
1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ 
สามารถดูได้ที่ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11889-rri-research-and-innovation-fund-for-small-scale-enterprise-rise-2561-rnd2
2.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 
สามารถดูได้ที่  https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11960-supporting-research-funds-for-industries-surf-rnd-2-2561
 3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)
 
สามารถดูได้ที่ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11961-industrial-academic-research-fellowship-program-irf-rnd-2-2561


 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 เม.ย. 61 15:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 750 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 750 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement