รู้จักทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษกเรียนฟรีมีเงินเดือนให้ระดับปริญญาเอก

ลบ แก้ไข

รู้จัก "ทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก" เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ ระดับปริญญาเอก

รู้จักทุนโครงการปริญญาเอ

ทุน คปก. หรือ ทุน โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเน้นการศึกษาปริญญาเอกที่มีการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการ

ทุน คปก. แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุน คปก. ปกติ คือ ทุนที่นักศึกษา คปก. ทำวิจัยตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ (รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อทุนสำหรับปีการศึกษา 2561)
2. ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย คือ ทุนที่นักศึกษาทำวิจัยตามหัวข้อที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอาจารย์รับจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งบางหน่วยงานจะเสนอชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามาเพื่อพิจารณาโดยตรง 
3. ทุน คปก.-อาเซียน คือ ทุนที่สนับสนุนให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย

ผู้มีสิทธิสมัคร : จบปริญญาตรี หรือโท หรือกำลังอยู่ระหว่างการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

รายละเอียดของทุน : สำหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุน 5 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้
1) ค่าครองชีพ (เดือนละ 21,000 บาท)
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)
3) เงินสนับสนุนการทำวิจัย (100,000 บาท/ปี)
4) เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (700,000 บาท)

สำหรับผู้จบปริญญาโท จะได้รับทุน 3 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งมีการสนับสนุนดังนี้
1) ค่าครองชีพ (เดือนละ 22,000 บาท)
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (60,000 บาท/ปี)
3) เงินสนับสนุนการทำวิจัย (100,000 บาท/ปี)
4) เงินสนับสนุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (700,000 บาท)

นอกจากนี้ ยังมีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และงบประมาณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ ทั้งนี้
เพราะ คปก. สนับสนุนให้การทำวิจัยของนักศึกษาเกิดคว่ามร่วมมือในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การชดใช้ทุน : ไม่มีการชดใช้ทุนหากจบการศึกษา แต่หากไม่สามารถจบการศึกษา จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชดใช้ทุน

จำนวนทุน : คปก. ให้ทุนปีละประมาณ 100-150 ทุน

เกณฑ์การพิจารณา : ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (และโท) ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์และผลงานการทำวิจัย (หากมี) คะแนนภาษาอังกฤษ (TOFLE IELTS CU-TEP TUGET)

การสมัคร : การสมัครขอรับทุน คปก. ปกติ และ ทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ในระบบเดียวกัน คลิกที่นี่

การติดต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8200 กด 1
โทรสาร: 0-2298-0478
E-mail: trfrgj@trf.or.th
.............................
ที่มา 
http://rgj.trf.or.th
ภาพ www.trc.gov.om

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 เม.ย. 61 15:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,177 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,177 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement