ทุนรัฐบาลเปิดให้ไปฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
ทุนรัฐบาลเปิดให้ไปรับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ 

ทุนรัฐบาลเปิดให้เข้ารับก

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) หรือทุนสําหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ 

 ทุนที่รับสมัคร
จํานวน 10 ทุน 

ข้อผูกพันในการรับทุน
-ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เป็นตนสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

-กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ/หน่วยงานของรัฐตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 การรับสมัครคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18เมษายน – 29 มิถุนายน 2561
ดําเนินการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนสําหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรม

ที่มาและอ่านต่อที่

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/1_prakaasrabsmakhr_thunbrm_tbrab_60_ephimetim_-_samenaa.pdf
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 61 21:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,211 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,211 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง