ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนนักวิจัยแกนนำ

ลบ แก้ไข
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ
 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครง
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จึงได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้ง ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการให้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ในปี 2561 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

ทุนที่ 1: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชนและอุตสาหกรรมอนาคตในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย พลังงานและเชื้อเพลิง นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อันจะนำไปสู่พลังอำนาจทางเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เป็นต้น

ทุนที่ 2: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ และโอกาสการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใดๆ ในประเทศไทย ภายใต้ 4 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มิถุนายน 2561 

ที่มาและคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 เม.ย. 61 12:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,137 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,137 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง