50ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับถึง18พ.ค.นี้

ลบ แก้ไข
50 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับถึง18พ.ค.นี้

50ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แ

ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2561

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากําลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2551 - 2566 ที่มีเป้าหมายสร้างกําลังคนระดับปริญญา เอกเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกําหนด

ในปีการศึกษา 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนา กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการ

ผู้สนใจสมัครรับทุนวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ห้ศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อกําหนดของทุนให้เข้าใจก่อนสมัคร โครงการฯ จะถือว่าผู้สมัครทุกคนรับทราบ ข้อกําหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

ระยะเวลาการสมัคร วันนี้ - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่เว็ปไซต์ https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันที่ ผู้สมัครเข้าศึกษา

จํานวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รวมจํานวน 50 ทุน

โดยมีระยะเวลารับทุนดังนี้
• ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง จะได้รับทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และทุนปริญญาเอก 3 ปี
• ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาเอก สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาโทจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 3 ปี และสําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรีจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 5 ปี

ที่มา https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand/
ภาพ - https://study.com/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ค. 61 11:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,252 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,252 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement