ว.นานาชาติสวนสุนันทาติวเข้มกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

ลบ แก้ไข
ว.นานาชาติ "สวนสุนันทา" ติวเข้มกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

ว.นานาชาติสวนสุนันทาติวเ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Conference : Strategic Planning Workshop SSRUIC 2019, International College SSRU แก่บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยได้ชี้แจงเรื่องของโอกาสและเส้นทางที่จะก้าวสู่ความมั่นคงในอาชีพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดต่อไป

ว.นานาชาติสวนสุนันทาติวเ

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมจำนวนมาก จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

...................................................
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ขนิษฐา เศษคึมบง : ถ่ายภาพ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 พ.ค. 61 10:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 336 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 336 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง