รัฐหนุนงบ17หลักสูตรมทร.ธัญบุรีร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ลบ แก้ไข
รัฐหนุนงบ 17 หลักสูตร มทร.ธัญบุรีร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รัฐหนุนงบ17หลักสูตรมทร.ธ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรี ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรเพื่อขอเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 หลักสูตร และได้รับอนุมัติ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อตลาดระดับบน โครงการฝึกอบรมพัฒนากำลังคนด้านอากาศระยะสั้น หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อย โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Train the Trainer หลักสูตร Thai Meister Automotive เป็นต้น  หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี และ 4 ปี) พ.ศ. 2561 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการบิน พ.ศ. 2561 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า หลักสูตรที่มทร.ธัญบุรีได้รับการอนุมัตินั้น จะเป็นสาขาที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลผลิตบัณฑิตตอบสนองอุตสาหกรรม S-Curve เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีนั้น จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง โดยจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียดี เน้นปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดี เพื่อเรียนต่อในปี 3 การที่รัฐบาลทุ่มงบให้นักศึกษาในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จะเน้นเรียปฏิบัติ ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมทร.ธัญบุรี ที่เน้นในเรื่องนี้เช่นกัน และมหาวิทยาลัยยังมีพาร์ทเนอร์ภาคอุตสาหกรรมที่จะรองรับให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริง สำหรับหลักสูตรระยะสั้นได้รับงบประมาณ 6หมื่นบาทต่อคน ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี 9 หมื่นบาทต่อคน โดยจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 พ.ค. 61 11:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,528 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,528 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement